Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Aktywność popłaca.

Aktywność popłaca.

Od 2008 roku w ramach projektów z zakresu Aktywnej Integracji przeszkolono 105 osób. Z tego grona dzisiaj 42 osoby mają stałe zatrudnienie. Dobiegł końca kolejny etap realizacji unijnego projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” na lata 2014-2015.
Uczestniczyły w nim 22 osoby w wieku aktywności zawodowych, które korzystają z ze świadczeń pomocy społecznej.

- Na realizację tego ostatniego projektu otrzymaliśmy wsparcie w postaci środków unijnych, całość projektu wyniosła 227 421,00 zł – informuje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.
Uczestnicy w ramach projektu skorzystali z treningu kompetencji i  umiejętności społecznych w tym pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i  przyjmowania krytyki, autoprezentacji, poznania metod radzenia sobie ze stresem, zwiększenia wiary we własne siły, analizowanie indywidualnych potrzeb i możliwości.

- Otrzymali także wsparcie na warsztatach aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym. Ponadto zdobyli wiedzę dot. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, uczestniczyli w spotkaniu z tematyki równości szans w życiu społecznym – dodaje Ewelina Polak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Najważniejsze w ramach projektu była jednak możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych. I tak 8 osób uzyskało kwalifikacje na kursie mała gastronomia z elementami organizacji imprez okolicznościowych, florystyką i kasą fiskalną, 6 osób - kurs opiekunki osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, 4 osoby - kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej, 4 osoby uzyskały kwalifikacje na kursie pracownik administracyjno-biurowy, 5 osób ukończyło kurs kosmetyczki z elementami wizażu, 3 osoby zakończyły kurs prawa jazdy kat. B, 1 osoba ukończyła kurs komputerowy z elementami telepracy i sprzedaży internetowej oraz 2 osoby - kurs magazyniera z obsługą komputerowego programu magazynowego.

Projekt zakończono uroczystym spotkaniem i wręczeniem dyplomów dla uczestników przez kierownik MGOPS w Żarkach Teresę Kowacką i skarbnik Dorotę Muchę.

 

20

LIP

2015

1245

razy

czytano