Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji konkursowej w roku 2015 do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 5 sierpnia 2015 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w roku 2015”.

 

Żarki, 21 lipca 2015 roku

23

LIP

2015

1451

razy

czytano