Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wyniki losowania publicznego dotyczącego wyboru wniosków na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

Wyniki losowania publicznego dotyczącego wyboru wniosków na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

W związku z przeprowadzonym naborem  do projektu  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Żarki”  oraz przekroczeniem budżetu  projektu w dniu 21.12.2015r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach przeprowadzono  publiczne losowanie, które pozwoliło zakwalifikować wszystkich Wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną na jedną z dwóch list: Listę Podstawową lub Listę Rezerwową.

Spośród 486 Wniosków biorących udział w losowaniu 388 znalazło się na Liście Podstawowej, a 98 na Liście Rezerwowej.

W załączniku do artykułu znajdą Państwo obie listy.

Informujemy, że kolejność na Liście Podstawowej nie ma żadnego znaczenia. Informacja przedstawia listę osób wylosowanych z uwzględnieniem alfabetycznego podziału na sołectwa.

Lista Rezerwowa przedstawia kolejność losowania poszczególnych Wniosków. W przypadku zwolnienia się miejsca lub środków finansowych na Liście Podstawowej pracownicy Urzędu będą kontaktować się telefonicznie z osobami wg. kolejności z Listy Rezerwowej.

Ogłaszamy, że w dniu 7.01.2016 roku w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się obowiązkowe spotkanie z wszystkim Wnioskodawcami zakwalifikowanym na Listę Podstawową z firmą zewnętrzną, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie audytu  na terenie nieruchomości.

Godziny zebrań dla osób, które składały Wnioski:

16:30 na fotowoltaikę

17:30 na kolektory słoneczne

18:30 na pompę ciepła dla c.w.u

23

GRU

2015

2914

razy

czytano