Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023

Rozpoczęto proces prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023”, który zostanie przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Na najbliższe miesiące zaplanowano szereg działań, których efektem będzie dokument „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023”. Dokument Strategii w swoim założeniu ma nie tylko porządkować i upowszechniać plany rozwojowe gminy, ale ma przede wszystkim służyć za praktyczny instrument zarządzania lokalnym rozwojem. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 czerwca 2016 r.

Całość prac zakłada wykorzystanie szeregu wzajemnie uzupełniających się metod, prac analitycznych, eksperckich  i partycypacyjnych. Analizie danych zastanych i pracom eksperckim (w tym analiza społeczno-gospodarcza oraz analiza zasobów turystycznych gminy) towarzyszyć będzie zaangażowanie szerokiego grona mieszkańców w proces myślenia i decydowania o przyszłości gminy. W tym celu zostanie zorganizowana i przeprowadzona seria spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli rozmaitych środowisk  i instytucji, zarówno sektora publicznego, jak i społeczno-gospodarczego. W proces planowania strategicznego zostanie włączona także młodzież gimnazjalna. Elementem prac nad Strategią będą również spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz konsultacje on-line. Wszystko to pozwoli zaktualizować kierunki rozwoju dla gminy Żarki oraz wytyczyć nowe na najbliższe lata.

Za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żarki będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych etapach prac nad Strategią.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w dyskusję nad przyszłością miasta i  gminy Żarki, wszelkie głosy i pomysły prosimy kierować na adres: poczta@umigzarki.pl

W ramach prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Żarki na lata 2016-2023” w czwartek 17 marca, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach, odbył się I warsztat strategiczny dla przedstawicieli władz samorządowych, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Żarki, Radnych, przedstawicieli innych instytucji publicznych i społecznych oraz mieszkańców gminy. Uczestnicy pracowali nad misją rozwoju miasta i gminy Żarki w oparciu o metodę czteroelementowej misji w modelu Ashridge. Dokonano także identyfikacji domen strategicznego rozwoju gminy.

Równolegle przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego przeprowadzili warsztat dla młodzieży. Uczniowie drugich klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach w formie plakatów-kolaży przedstawili wizję Żarek swoich marzeń, a także stworzyli hierarchię problemów i wyzwań, które, w ich opinii, powinny zostać uwzględnione w Strategii.

 

21

MAR

2016

1433

razy

czytano