Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Przebudowy dróg w Gminie Żarki.

Przebudowy dróg w Gminie Żarki.

Jeszcze w tym roku zostanie wyremontowana ul. Szkolna w Ostrowie oraz ul. Mostowa w Żarkach. Przebudowy dróg rozpoczęto w Jaworzniku przy ul. Dolnej, powstaje również nowa droga do Kępiny - Wysoka Lelowska.

- Zakończyły się prace na Osiedlu 600-lecia przy drogach gminnych: ul. Chryzantem, ul. Konwalii, ul. Łąkowa. Zadanie było finansowane z  budżetu Gminy Żarki – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Okazuje się, że ostatni kwartał 2016 r. będzie jeszcze obfitował w realizację innych zadań drogowych, a wszystko za sprawą pozyskanych dofinasowań.

- Gmina Żarki uzyskała  290 tys. zł na remont ul. Szkolnej w Ostrowie  na odcinku 1110 metrów bieżących. Przetarg został już ogłoszony. Do 10 października  trwa składanie ofert – dodaje burmistrz K. Podlejski.

Pieniądze uzyskano w ramach promesy Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wynosi 290 tys. zł nie więcej jednak niż 80 proc. wartości zadania. Zakres prac:  roboty pomiarowe, roboty ziemne,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wyrównanie podbudowy istniejącej, wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, prace porządkowe przyległego terenu. Realizacja zadania do końca tego roku.

Z dofinasowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto dwie inne inwestycje. Trwa  przebudowa ulicy Dolnej z odwodnieniem w miejscowości Jaworznik oraz budowa drogi do Kępiny - Wysoka Lelowska Gmina Żarki. Zadnie wykonuje  P.H.U. LARIX Sp. Z o.o., z ceną brutto:  1 168 596,11zł.

Z pewnością z remontu ucieszą się mieszkańcy ul. Mostowej w Żarkach. Realizacja zadania do końca tego roku. Zaplanowano nawierzchnię w części z kostki brukowej, a w części z asfaltu.

Zostały już poczynione kroki, aby w przyszłym roku wykonać kolejne zadania drogowe. We wrześniu złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę dróg ul. Olsztyńska  oraz ulica Górki w Żarkach”. Wniosek przewiduje przebudowę 339 metrów dróg, w tym budowę nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie chodników.

- Wartość zadania: 529 936 zł, z czego gmina wnioskuje o 50 proc. dofinansowanie tj. 264 968 zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec listopada tego roku – dodaje burmistrz.

 

04

PAŹ

2016

1703

razy

czytano