Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zielono i ekologicznie w gminie Żarki

Zielono i ekologicznie w gminie Żarki

W gminie Żarki zostały zrealizowane są aż trzy ciekawe inicjatywy w ramach projektu „Eco-lokalnie”, mającego na celu ochronę środowiska i przyrody. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trzy miejsca zmieniają się na przyjazne naturze i człowiekowi.

Projekt „Eco-lokalnie” realizuje Centrum Rozwoju Lokalnego, a finansowany jest on ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały projekt trwa od początku lipca 2015 i zakończy się pod koniec stycznia przyszłego roku. Obejmuje on aż 23 inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zachęcające ludzi do obcowania z przyrodą. Trzy z tych inicjatyw są realizowane w gminie Żarki.

Pierwsza z nich nosi nazwę „Kochajmy Jurę – pokażmy Rajce” (wartość dofinansowania: 18.199,97 zł). Celem inicjatywy jest rekultywacja obszarów przyrodniczych zdegradowanych przez człowieka na terenie skał Rajce w Przewodziszowicach, dzielnicy Żarek. W ramach przedsięwzięcia grupa nieformalna „Przyjaciele Jury” oraz okoliczni mieszkańcy wyczyścili, oznaczyli oraz zabezpieczyli szlak między skalnymi ostańcami w Przewodziszowicach. Zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla dzieci z okolicznych szkół. Odrestaurowany szlak wzbogacił Gminę Żarki o kolejne atrakcyjne przyrodniczo miejsce dla pieszych i rowerowych wędrówek. W ramach inicjatywy odrestaurowano „Szlak Rajce”, oznaczony kolorem brązowym. Szlak obejmuje najważniejsze skalne ostańce Przewodziszowic: ostaniec „Przy Brzozie” – ulokowany wśród brzozowego lasu, strażnicę w Przewodziszowicach, skałę „Studnia” oraz ostaniec „Rajce” – jedno z najwyższych wzniesień w powiecie myszkowskim.

Drugie przedsięwzięcie nosi nazwę „Leśniów przyjazny środowisku i turystom” (wartość dofinansowania: 20.250,00 zł). Pomysłodawcą inicjatywy był o. Jerzy Kielech, a jego dzieło kontynuował o. Jacek Taborowicz. Inicjatywa została realizowana na terenie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Zabytkowy klasztor jest corocznie odwiedzany przez wielu pielgrzymów. Zieleń na obszarze klasztoru wymagała dodatkowego zagospodarowania. W ramach inicjatywy na terenie przyklasztornym zostały nasadzane nowe rośliny rodzime oraz montowane dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz zadaszona altana, zwłaszcza przy źródełku Leśniówki oraz w pobliżu domu pielgrzyma, które stanowią miejsca szczególnie uczęszczane przez pielgrzymów i turystów. Dzięki temu będą oni mogli wypoczywać, urządzać pikniki oraz w razie konieczności schronić się przed deszczem.

Trzecia z inicjatyw ekologicznych na terenie gminy Żarki nosi nazwę „Dolina Leśniówki” – obszar wsparcia: działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom” (wartość dofinansowania: 20.000,00 zł). Pomysł został zrealizowany przez grupę nieformalną „Przyjaciele Jury”. Celem inicjatywy było oczyszczenie okolic rzeki Leśniówki oraz zabezpieczenie przed lokalnymi podtopieniami. źródło rzeki-wywierzysko oraz 150 metrowy odcinek rzeki znajduje się na terenie Klasztoru Ojców Paulinów. Jednak jedynie odcinek 50 metrów od wypływu z źródełka pozostaje zagospodarowany poprzez niwelacje i utworzenie miejsca dostępu do wody. Koryto rzeki w dalszej części porośnięte jest krzakami i ostrężynami. Kilka razy w trakcie roku przy większych opadach lub roztopach śniegu w tym miejscu powstaje całkowite rozlewisko, z bagiennymi miejscami, które całkowicie blokuje dojście do rzeki. Jednak teren ten może stać się wspaniałym punktem widokowym i doskonałym miejscem do wypoczynku. Do tego zmierzają właśnie podjęte w ramach inicjatywy działania. Usunięte zostały rośliny, przywrócona naturalna okrywa roślinna na zboczach doliny i co najważniejsze, zostały zabezpieczone przed lokalnymi podtopieniami. Utworzona została wzmocniona ścieżka

27

GRU

2016

1232

razy

czytano