Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Pieniądze na działalność gospodarczą.

Pieniądze na działalność gospodarczą.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność”.

Planowany nabór do projektu:  styczeń / luty 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

    osoby po 30 roku życia,
    zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
    bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
    nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
    należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

-        osoby powyżej 50 roku życia;

-        kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

-        osoby niepełnosprawne;

-        osoby długotrwale bezrobotne;

-        osoby o niskich kwalifikacjach.

 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

    Spotkanie z Doradcą Zawodowym
    Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
    Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
    Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
    Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

    środki trwałe,
    wartości niematerialne i prawne,
    reklama (do 10% wartości dotacji),
    środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
    prace remontowo-adaptacyjne,
   środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

    składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
    podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
    inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

10

STY

2017

1128

razy

czytano