Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zmian terminów płatności za odpady.

Zmian terminów płatności za odpady.

W dniu 25 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Żarkach została zmieniona uchwała  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalono, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczają kwartalnie odpowiednio:  za I kwartał - do 25 marca, za II kwartał – do 25 czerwca, za III kwartał - do 25 września oraz  za IV kwartał - do 25 grudnia.
Można regulować opłaty za okresy, inne niż kwartał (miesięczne, półroczne, roczne), zachowując terminy określone w uchwale.

 

26

STY

2017

1376

razy

czytano