Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nauczyciele na szkoleniu.

Nauczyciele na szkoleniu.

W dniach od 24. 04 do 28. 04 2017 r. grupa pięciu nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach uczestniczyła w kursie języka angielskiego na Malcie. Szkolenie odbyło się w ramach europejskiego programu Erasmus + Mobilność kadry edukacyjnej. Gimnazjum zakwalifikowało się do tego międzynarodowego programu i pozyskało grant na szkolenia nauczycieli.

W ramach programu odbędą się również szkolenia metodyczne dotyczące motywowania uczniów do pracy i radzenia sobie ze stresem. Doskonalenie umiejętności nauczycieli z pewnością będzie skutkowało lepszą pracą z uczniami. W gimnazjum planuje się wprowadzanie języka angielskiego podczas nauczania różnych przedmiotów m. im. matematyki, informatyki, biologii, języka polskiego i innych. W ten sposób chcemy, aby uczniowie podnosili swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym, osiągali lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym i dostrzegli praktyczną wartość znajomości języka angielskiego.

W projekcie Erasmus+ „Aktywny nauczyciel- kreatywny uczeń” biorą udział wszyscy nauczyciele pracujący w gimnazjum. Głównymi celami projektu są: wprowadzenie do nauczania metody CLIL, (czyli uczenia się przez uczniów języka obcego na różnych przedmiotach: matematyce, biologii, geografii, informatyce, itp.), nauczenie się przez uczniów i nauczycieli praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem, wprowadzenie w szkole takich metod nauczania, które dadzą uczniom częstą możliwość odnoszenia sukcesów, wzmocnią ich wiarę we własne siły oraz pewność siebie. Czynnie w kursach doskonalących uczestniczy 11 nauczycieli. Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniach będą dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami i uczniami.

W ramach projektu zaplanowano krajowy kurs z języka angielskiego oraz trzy szkolenia zagraniczne: kurs językowy ( Malta), kurs dotyczący motywowania uczniów do nauki ( Włochy) oraz kurs radzenia sobie ze stresem ( Hiszpania). W krajowym kursie językowym uczestniczyli:  Anna Janocha, Dorota Orszulak, Maria Borkowska, Anna Słota, Bożena Lazar- Skórka, Renata Hajduk, Edyta Ślęzak, Gabriela Przybyłek, Ewelina Bajnerman- Kuźniak,  Ryszard Marszałek, Paweł Wnuk.  W zagranicznym kursie językowym brali udział:  Anna Janocha, Renata Hajduk, Maria Borkowska, Ryszard Marszałek, Paweł Wnuk. W trakcie organizacji i uzgodnień z zagranicznym partnerem jest szkolenie dotyczące radzenia sobie ze stresem. Udział w szkoleniu wezmą: Edyta Ślęzak, Ewelina Bajnerman- Kuźniak, Gabriela Przybyłek. Do udziału w kursie na temat metod motywowania uczniów do nauki zaplanowano następujące osoby: Dorota Orszulak, Bożenę Lazar- Skórkę oraz Annę Słotę.  

 

 

<p justify;\"="" style="text-align: justify;">(Informacja z Gimnazjum)

08

MAJ

2017

1998

razy

czytano