Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Oddalona skarga

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Żarek w sprawie sieci szkół. Najbliższy możliwy termin rozpoczęcia działalności przez dwie szkoły podstawowe w Żarkach: w budynku przy ul. Częstochowskiej oraz w budynku gimnazjum przy ul. Ofiar Katynia to 1 września 2018 r.

Rozpoczęty w tym tygodniu rok szkolny 2017/2018 został zorganizowany na podstawie  zarządzenia burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego w sprawie planu sieci szkół. Od września 2017 r. w  gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Jaworzniku, Przybynowie, Zawadzie, Żarkach oraz jedno gimnazjum.

Przypomnijmy, iż po podjęciu przez Sejm ustawy o reformie edukacji w Żarkach podjęto decyzję o likwidacji gimnazjum oraz utrzymaniu jednej szkoły podstawowej w Żarkach, w budynku bardzo dobrze przygotowanym do tej funkcji  przy ul. Częstochowskiej. W styczniu 2017 r. taka uchwała została przyjęta przez Radę Miejską, po konsultacjach z rodzicami.  W gimnazjum zaplanowano dodatkowe oddziały przedszkola i żłobek. W lutym kuratorium oświaty  zakwestionowało uchwałę, uznając, że w budynku gimnazjum ma być jeszcze jedna szkołą podstawowa. W marcu Żarki zaskarżyły tę decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W dniu 29 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę Gminy Żarki.

W miejscu gimnazjum w tym roku szkolnym nie będzie podstawówki. Najbliższy termin wprowadzenia tu uczniów szkoły podstawowej to 1 września 2018 r. Gmina Żarki wystąpiła do sądu administracyjnego o pisemne uzasadnienie wyroku. Po zapoznaniu się zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach.
 

(Info. i fot. Katarzyna Kulińska-Pluta)

06

WRZ

2017

8364

razy

czytano