Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Budżet na 2018r.

Blisko 17 milionów złotych zostanie w tym roku wydanych na inwestycje. W Nowy Rok wkroczono z nowym budżetem uchwalonym przez radnych jednomyślnie.  Na ostatniej sesji (28.12.) radni miejscy podjęli uchwałę budżetową na 2018. Nadal mocny nacisk jest kładziony na inwestycje.

- Dochody budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 46.587.253,74 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 36.776.049,39 zł, a dochody majątkowe stanowią  9.811.204,35 zł – informuje Dorota Mucha, skarbnik Gminy Żarki. – Wydatki budżetu gminy wyniosą 50.818.855,52 zł, w tym wydatki bieżące -  33.854.213,43 zł i wydatki  majątkowe - 16.964.642,09 zł.

Na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w ogólnej kwocie 4.178.145,80 zł. Kredyt uzupełni kwotę udziału własnego w projektach, na które gmina pozyskała środki unijne, środki z budżetu państwa  i z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w ogólnej kwocie prawie 10 mln zl. - W efekcie zaplanowaliśmy realizacje zadań inwestycyjnych na kwotę niespełna 17 mln zl. Zadłużenie jest w pełni bezpieczne, potwierdzone prawidłowymi wskaźnikami przedstawionymi opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej - informuje D.Mucha.

Inwestycje i zadania do realizacji w 2018 r. finansowane z budżetu Miasta i Gminy w Żarkach w 2018 r.
 

Ochrona środowiska

Nazwa: Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki

Wartość: 1 873 173,00 zł, dofinasowanie: 1 314 932,76 zł, środki własne: 558 240,24  zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 5 078 915,00 zł.

Zadanie: Zakup, montaż oraz uruchomienie 320 zestawów  instalacji solarnych oraz 17 sztuk pomp ciepła. Instalacje przewidziane są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żarki. Montaż w zakresie solarów i pomp dobiegł końca. Do  czerwca 2018 r. będą montowane instalacje fotowoltaiczne – 134 sztuki.
Wykonawca: Polska Ekologia Sp. z o.o.  (solary i pompy ciepła), FlexiPower Group Sp. z o.o. zł Sp. K., Wola Zaradzyńska (fotowoltaika).
 

Ochrona środowiska

Nazwa: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji
Wartość: 720 000,00 zł, dofinansowanie: 253 000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 379 500,00 zł, środki własne: 467 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018, wartość całkowita: 1 150 000,00 zł.
Zadanie: Wymiana źródeł ciepła w budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie gminy Żarki poprzez montaż nowych ekologicznych pieców w 230 domach. Piec z wymaganym atestem energetyczno-emisyjnym. Mieszkaniec pokrywa 50 proc. kosztów.

Ochrona środowiska
Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach.
Wartość: 760 000,00 zł, dofinasowanie: 525 000,00 zł, środki własne: 235 000,00 zł
Zadanie: Powstanie kanalizacja przy ul. Częstochowskiej w Wysokiej Lelowskiej na długości 780 metrów oraz zostanie zmodernizowana przepompownia przy u. Leśniowskiej w Żarkach.

Ochrona środowiska
Nazwa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Czarka w Żarkach oraz w Wysokiej Lelowskiej.

Wartość: 3 882 200,00 zł, dofinasowanie: 1 997 982,00 zł, środki własne: 1 884 218,00 zł
Zadanie: Zadnie będzie realizowane do końca listopada przyszłego roku. Powstanie: 73 nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacjach, wybudujemy 4,503 km wodociągu i  5,468 km kanalizacji.

Ochrona środowiska
Nazwa: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w Żarkach na Osiedlu 600-lecia.
Wartość:
1 346 375,49 zł, dofinansowanie: 550 000,00 zł, środki własne: 796 375,49 zł
Zadanie: Polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  przy przedłużeniach ulic: Serwin, Kąkoli, Konwalii, Chryzantem.

Ochrona środowiska
Nazwa: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w gminie Żarki – dokumentacja

Wartość: 21 500,00 zł
Zadanie: Polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej dla budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektów: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ośrodek zdrowia,  gimnazjum, ośrodek kultury, Stary Młyn. Moc tych instalacji zbliżona do średniej zużycia prądu w tych obiektach.

Nazwa: Wymiana i utylizacja azbestu – VII edycja
Zakres: demontaż, transport i utylizacja azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z prywatnych posesji

Zadnie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w nieznacznej części z wpłat własnych mieszkańców.
Program realizowany systematycznie od 2011r. przez  Urząd Miasta i Gminy. Łącznie zutylizowano 602 tony.

Gospodarka Komunalna – Mieszkania Socjalne
Nazwa:  Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ulicy Topolowej w Żarkach.
Wartość: 2 510 980,44 zł, dofinansowanie: 1 010 783,64 zł, środki własne: 1 500 196,80 zł
Zadanie:
Rewitalizacji przestrzeni budynków komunalnych oraz socjalnych: wymieniony zostanie dach, ocieplone ściany, założona nowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez: zieleń,  plac zabaw, boisko, miejsca spotkań i rekreacji. Mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne strefy wejściowe do swoich domów, oświetlenie, monitoring.

Gospodarka Komunalna – Mieszkania Socjalne
Nazwa: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na socjalne lokale mieszkalne w Wysokiej Lelowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Wartość:
1 257 408,38 zł, dofinansowanie: 1 117 647,06 zł, środki własne: 139 761,32 zł
Zadanie: Powstanie dziewięć mieszkań o różnej powierzchni, zamieszka w nich 26 osób. Średnia powierzchnia mieszkań wyniesie 42,91 kw. Roboty obejmą pomieszczenia wewnętrzne, elewację, instalacje oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt poddany zostanie termomodernizacji oraz zakupione zostanie podstawowe wyposażenie mieszkań. W sąsiedztwie obiektu zbudowane zostanie boisko wielofunkcyjne wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej.

Gospodarka Komunalna – Mieszkania Socjalne
Nazwa: Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w gminie Żarki.
Wartość:
1 059 795,78 zł, dofinansowanie: 728 177,46 zł, środki własne: 331 618,32 zł
Zadanie:  W ramach projektu zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji c.o. w czterech budynkach mieszkalnych: w Żarkach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 38, ul. Leśniowskiej 61, ul. Berka Joselewicza 11 oraz w Przybynowie na budynek przy ul. Szkolnej 4.

Gospodarka Komunalna – Obiekty
Nazwa: Przebudowa dawnej Młynarzówki w Żarkach pod funkcje kulturalne – dokumentacja.
Wartość:
20 000,00 zł
Zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dawnej Młynarzówki przy Starym Młynie w Żarkach. W planach jest kompleksowy remont tego obiektu z udziałem środków zewnętrznych.

Gospodarka komunalna – Obiekty
Nazwa: Wymiana istniejących urządzeń na placach zabaw w gminie Żarki.
Wartość:
170 000,00 zł
Zadanie: Montaż nowych urządzeń zabawowych w wybranych punktach miasta i sołectw.

Gospodarka Komunalna – Przestrzeń
Nazwa: Rewitalizacja obszaru kultury i rekreacji przy ul. Steinkellera w Żarkach – dokumentacja
Wartość:
  45 000,00 zł
Zadanie: Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej rewitalizacji terenu wykorzystywanego pod spotkania kulturalno - rekreacyjne przy ul. Stenkellera w Żarkach.

Infrastruktura komunalna – Drogi
Nazwa: Przebudowa ulic: Deyny, Kukuczki, Malinowskiego, Górskiego w Żarkach
Wartość:
1 547 009, 00 zł, dofinansowanie: 753 278,00 zł, środki własne: 793 731,00 zł
Zadanie:  Przebudowa dróg w ciągu ulic K. Deyny, J. Kukuczki, B. Malinowskiego oraz K. Górskiego w Żarkach przewiduje: utwardzenie, nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki, odwodnienie, wjazdy na posesje, asfaltową ścieżkę rowerową oraz zmianę organizacji ruchu.

Infrastruktura komunalna – Drogi
Nazwa: Przebudowa ulic: Topolowej i Cegielnianej w Żarkach
Wartość:
180 000,00 zł
Zadanie:   Wykonanie podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej, chodniki (przy ul. Topolowej), odwodnienie, wjazdy na posesje, w ciągu ulic: Topolowej i Cegielnianej.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna  ulica Młyńska, Jagodowa w Żarkach - drogowa, wodociąg i kanalizacja
Wartość: 
180 000,00 zł
Zadanie:   Projekt polega na przygotowaniu dokumentacji na przebudowę dróg w ciągu ul.
Młyńska, Jagodowa wraz z projektem na budowę wodociągu i kanalizacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty i Wykonanie
Nazwa: Modernizacja ul. Polnej w Kotowicach - dokumentacja i wykonanie
Wartość:
400 000,00 zł
Zadanie: Wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Polnej w Kotowicach, a następnie wykonanie inwestycji: wykonanie podbudowy, nawierzchnie z kostki brukowej, odwodnienie.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Chopina (od Młyńskiej do Słonecznej)
Wartość
: 12 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna na łącznik między ul. Łąkową a Moniuszki w Żarkach
Wartość:
16 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa:  Dokumentacja techniczna na ul. Zieloną w Żarkach
Wartość:
20 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Cichą w Jaworzniku
Wartość:
  15 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna na ul. Parkową w Przybynowie
Wartość:
13 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa:  Dokumentacja techniczna: ul. Sąsiedzka w Ostrowie
Wartość:
20 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi Projekty
Nazwa: Dokumentacja techniczna: ul. Majową w Kotowicach
Wartość:
10 000,00 zł
Zadanie: wykonanie dokumentacji.

Infrastruktura komunalna – Drogi
Nazwa: Projekt przebudowy skrzyżowania dróg woj. nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach
Wartość:
150 000,00 zł
Zadanie:  Wynika z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Powstanie dokumentacja przebudowy skrzyżowań dróg gminnych ulic: Kościuszki, Targowa oraz ulic: Targowa, Kościuszki, Ogrodowa z drogami wojewódzkimi.

Gospodarka komunalna – Drogi
Nazwa: Oznakowanie ulic na terenie Gminy Żarki.
Wartość:
100 000,00 zł
Zadanie: Wykonanie, dostarczenia i montażu elementów oznakowania ulic – tabliczki ze słupkami.

Infrastruktura komunalna - Oświetlenie
Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Koziegłowska w Żarkach
Wartość:
50 000,00 zł
Zadanie:   Budowa oświetlenia na odcinku między ul. Spadową do końca zabudowań przy ul. Koziegłowskiej.

Infrastruktura komunalna - Oświetlenie
Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Młyńska w Żarkach
Wartość
: 40 000,00 zł
Zadanie:  Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku przy istniejących zabudowaniach przy ul. Młyńskiej.

Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Krzywa w Żarkach
Wartość: 3 000,00 zł
Zadanie:
Budowa oświetlenia ulicznego przy zabudowaniach.

Infrastruktura komunalna - Oświetlenie
Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Przybynowie
Wartość:
2 200,00 zł
Zadanie:   Budowa dodatkowych dwóch punktów oświetleniowych przy ul. Ogrodowej w Przybynowie.

Gospodarka Komunalna – Wodociągi
Nazwa: Dokumentacja techniczna wodociągu Czarny Kamień
Wartość: 
40 000,00 zł
Zadanie:  Projekt polega na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę wodociągu wraz z ujęciem wody dla mieszkańców Czarnego Kamienia z założeniem dodatkowego zasilania w wodę mieszkańców Żarek.

Bezpieczeństwo publiczne
Nazwa: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jaworznik
Wartość: 
750 000,00 zł, dofinansowanie: 637 500,00 zł, środki własne: 112 500,00
Zadanie: Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 299kW, podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 uterenowione, silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6. Gmina Żarki złożyła wniosek w 2017 r. do konkursu unijnego.

Aktywizacja
Nazwa: Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w gminie Żarki
Wartość:
197 175,15 zł, dofinasowanie 100 proc.
Zadanie:  Projekt związany z aktywizacją mieszkańców ściśle wiąże się z rewitalizacją  mieszkań  i zagospodarowania przestrzeni przy ul. Topolowej w Żarkach, a także przebudową budynku po dawnej szkole podstawowej w Wysokiej Lelowskiej na mieszkania socjalne. Celem jest wzmocnienie aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności lokalnej. Zaplanowano działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Przewidziany jest udział w projekcie ekspertów z Nikiszowca – dzielnicy Katowic, a także dwudniowa wizyta studyjna do tego inspirującego miejsca.

Aktywizacja
Nazwa:  Barwy jesieni - Żarecki Klub Seniora
Wartość:
200 395,24 zł, dofinasowanie 100 proc.
Zadanie:  Klub otwarty będzie dla seniorów dwa razy w tygodniu, proponowane miejsce dla Klubu to Dom Kultury w Żarkach. Ze strony Gminy Żarki partycypacja w kosztach polega głównie na udostępnienie lokalu pod Klub Seniora.
Zostanie zakupione kompletne wyposażenie w tym: meble, urządzenia, przyrządy do prowadzenia zajęć, zapewniony poczęstunek, a nawet sfinansowanie transportu dla mniej sprawnych osób. Przewidziano bogaty katalog zajęć:  zajęcia artystyczne, gimnastyczne, informatyczne, z języków obcych, treningi pamięci, spotkania z psychologiem, spotkania edukacyjne, wycieczki edukacyjne, wyjazdy do miejsc kultury, organizację spotkań/imprez dla seniorów w każdym sołectwie, tak aby jak najlepiej wypromować ideę istnienia Klubu Seniora w całej gminie.  W każdym roku realizacji projektu zorganizowane zostanie Święto Seniora - czyli Senioriada.
Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Infrastruktura sportowa
Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Ostrowie wraz z zagospodarowaniem terenu. (pożyczka dla LKS Zieloni Żarki)
Wartość:
205 198,00, dofinasowanie 100 proc.
Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16 x 26 m do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z trawą syntetyczną. Boisko powstanie przy świetlicy.

Infrastruktura sportowa
Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego w Suliszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Kotowicach (pożyczka dla KS Kotowice)
Wartość:
198 178,00 zł, dofinasowanie 100 proc.
Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 16 x 26 m do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, z trawą syntetyczną na terenie przy studni w Suliszowicach oraz budowa wiaty o powierzchni 33 mkw w Kotowicach.

Zadania inwestycyjne na terenie gminy finansowane z innych budżetów

Nazwa: Przebudowa ul. Myszkowskiej odcinek Żarki – Myszków
Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach
Wartość:
36,4 mln zł, z czego około 30,8 mln to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała  pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego.
Zadanie: Na odcinku 5,4 km powstanie nowa nawierzchnia wraz z całą konstrukcją drogi, obustronnymi chodnikami i drogą dla rowerów. Pracom drogowym towarzyszyć będzie dodatkowa inwestycja – powstanie nowa kanalizacja. Remont rozpoczął się w sierpniu 2017r.

Nazwa: Przebudowa ul. Częstochowskiej w Żarkach
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Wartość: 
1 215 101,00 zł
Zadanie: wykonanie przebudowy ul. Częstochowskiej na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza. Nowe nawierzchnie, nowe chodniki, remont dwóch mostków, oznaczenie.

Nazwa: Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół w Żarkach.
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Wartość: 2 663 529,41 zł
Zadanie: Termomodernizacja obejmuje odwodnienie i ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynku, wymianę pokrycia dachu budynku głównego oraz stropodachu sali gimnastycznej. Przeprowadzony zostanie także remont instalacji CO, kanalizacyjnej i odgromowej. Prace obejmują także wymianę oświetlenia i opraw oświetleniowych, budowę instalacji solarnej i wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej. Termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, zmniejszy się także ilość gazu potrzebnego do ogrzania szkoły.

Nazwa: Remont i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w branży informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy.
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Wartość:  1.235.294,00 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 995.909,30 zł
Zadanie: Remont obejmuje 2 pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownię hotelarską wraz z zapleczem, i pracownię reklamy.  Nastąpi dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych (montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki).
Dzięki remontowi poszerzy się oferta edukacyjna skierowana do młodzieży, dzięki czemu wzrosną szanse młodych osób w znalezieniu atrakcyjnej pracy.
W całej szkole prowadzona jest wymiana instalacji elektrycznej, której koszt pokrywa Powiat Myszkowski w wysokości 448 tys. zł.

 

02

STY

2018

9291

razy

czytano