Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dotacja na żłobek w Żarkach.

Dotacja na żłobek w Żarkach.

Gmina Żarki pozyskała ponad 360 tys. zł na utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki. - Stworzymy Klub Dziecięcy  w Żarkach, który funkcjonować będzie w ramach projektu unijnego przez 2 lata – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Dzieci w wieku od 1 do 3 lat będą miały zapewnione miejsce w budynku gimnazjum. Tu zostanie wykony remont przystosowujący pomieszczenia  do nowych funkcji. Całkowita wartość projektu wynosi 423 762,50zł, z Unii Europejskiej mamy zapewnioną dotację 360 198,12 zł, z budżetu państwa zagwarantowanych jest 21 188,13zł, a wkład własny  Gminy Żarki  42 376,25 zł.

Klub czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 10 godzin dziennie. W każdym roku działania Klubu przyjętych zostanie 9 dzieci, które oprócz zabawy i wypoczynku, uczestniczyć będą w edukacji wczesnodziecięcej tj. zajęciach z j. angielskiego, zajęciach taneczno-rytmicznych, zajęciach logopedycznych. Każde dziecko uczęszczające do Klubu Dziecięcego będzie miało zapewnione wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie.

- Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny zdegradowane przeznaczone do rewitalizacji w Gminie Żarki, do matek  chcących powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, bądź bezrobotnych podejmujących zatrudnienie w związku z oddaniem dziecka pod opiekę do Klubu Dziecięcego – wyjaśnia Małgorzata Banszczyk, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych w UMIG Żarki.

Przed uruchomieniem klubu zostanie ogłoszony nabór.

Projekt pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

17

MAJ

2018

835

razy

czytano