Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Harmonogram rekrutacji w przedszkolu.

Harmonogram rekrutacji w przedszkolu.

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice dzieci urodzonych w latach 2013-2016 ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w gimnazjum lub oddziału w Kotowicach uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w budynku gimnazjum i oddziale w Kotowicach.

Karta zapisu poniżej w załączeniu.

 

Lp.

Rodzaj czynności / etap rekrutacji

Termin

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

01-28.02.2019

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w budynku Gimnazjum w Żarkach i oddziału w Kotowicach

 

Składanie podpisanych kart zgłoszenia wraz z załącznikami

01-29.03.2019

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2019

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

15-30.04.2019

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.05.2019

 

Uruchomienie procedury odwoławczej:– w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,– na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Od 06.05.2019

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w budynku Gimnazjum w Żarkach i oddziału w Kotowicach

 

20.05.2019

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc

 

20-24.05.2019

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

 

03.06.2019

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

03-07.06.2019

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

 

10.06.2019

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

Od 10.06.2019

Procedura odwoławcza

 

 

 

 

25

LUT

2019

908

razy

czytano