Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, obejmującego obszar położony w sołectwie Czatachowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żarkach uchwały Nr XVIII/130/2008 z dnia 26.08.2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/299/2006 Rady Miejskiej w Żarkach  z dnia 26 października 2006r. obejmującego obszar sołectwa Czatachowa. Zmiana dotyczy ternu działek oznaczonych nr: 819/5, 819/2, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 822 (Obręb Czatachowa, k.m. 6).  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki, w terminie do dnia 31 października 2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

03

PAŹ

2008

8020

razy

czytano