Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wspólnie dla rowerzystów.

Wspólnie dla rowerzystów.

Dwie gminy - Żarki i Olsztyn - we współpracy przygotowały projekt budowy Regionalnej Trasy Rowerowej łączącej atrakcyjne jurajskie fragmenty obu gmin.  W efekcie uzyskały dofinansowanie unijne w wysokości 6 412 204,38 zł. Całość projektu wynosi 8 969 279,35 zł.

- Zgłoszony projekt nosi tytuł „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Mamy już doświadczenie w budowaniu tras rowerowych z sąsiednim gminami. Współpracowaliśmy już z Niegową i Janowem. W ramach tego projektu będzie to współpraca z Gminą Olsztyn.

W ostatnim tygodniu marca został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wybrany projekt do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs, typ 3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych. Dostępnych  było  ponad 15,3 mln zł i wybrano 2 projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Jeden projekt został zgłoszony przez Miasto Ustroń, drugi przez Gminę Olsztyna będącą liderem projektu partnerskiego z Gminą Żarki.

- Mamy trzydzieści dni od otrzymania informacji o  wynikach konkursu na ogłoszenie przetargu w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg ogłosi lider projektu, czyli Gmina Olsztyn – wyjaśnie burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

W ramach zadania ma powstać trasa rowerowa asfaltowa  o długości 10,4 km wchodząca w skład  trasy krajowej Nr 17  zgodnie z korytarzem ruchu rowerowego wg ,,Założeń regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych".  

Trasa rowerowa będzie spójna z systemem regionalnych tras rowerowych o wysokich walorach komunikacyjnych, rekreacyjnych i turystycznych, oraz stanowi integralną część systemu transportowego województwa śląskiego.

Wzdłuż powstaną trzy miejsca obsługi rowerzystów w Zrębicach, na początku miejscowości Suliszowice przy Leśniczówce oraz na tzw. Górce w połowie trasy Suliszowice-Jaroszów.

 

               

 

01

KWI

2020

1596

razy

czytano