Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Budowa Gimnazjum w Żarkach – na 3 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania z środków unijnych.

Budowa Gimnazjum w Żarkach – na 3 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania z środków unijnych.

97,88 punktów otrzymał wniosek z Żarek dotyczący Budowy Gimnazjum w trakcie oceny merytoryczno-technicznej i znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Jest to trzecia lokata w województwie śląskim. Oznacza to, że Żarki otrzymają dofinansowanie na budowę jakże potrzebnej szkoły, która w tej chwili funkcjonuje w dwóch budynkach.
W dniu 12 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę o przyjęciu listy rankingowej projektów do dofinansowania z zakresu Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, złożonych w ramach konkursu nr 08.02.00-007/08. W dniu 13 marca lista ukazała się na stronach Urzędu Marszałkowskiego .
Po ocenie merytoryczno-technicznej wniosek z Żarek uplasował się na trzeciej pozycji wspólnie z czterema innymi projektami. Każdy z nich ma po 97,88 punktów. Pula pieniędzy przewidziana w tym konkursie wystarczała na sfinansowanie około 11 projektów. Do konkursu w ub. roku złożono ponad 200 wniosków z całego województwa śląskiego.
Projekt pt. „Budowa Gminnego Gimnazjum  w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej” ma kosztować zgodnie z kosztorysem 6 478 123,00. Gmina Żarki może liczyć na dofinansowanie w wysokości 3 239 061,50.

- Po zastanowieniu zdecydowaliśmy się wnioskować o połowę kosztów inwestycji, a nie o 85 proc. chociaż istniała taka możliwość. Zwiększyliśmy swój wkład własny, aby zwiększyć szanse w konkursie - wyjaśnia Małgorzata Banaszczyk, inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

- Spodziewaliśmy się, że konkurencja w tym konkursie będzie olbrzymia. Wniosków złożono na ponad 800 mln złotych, a do dyspozycji jest około 34 mln złotych - wyjaśnia burmistrz Klemens Podlejski. - Chcieliśmy dostać chociaż 50 proc. wartości zadania, bo budowa gimnazjum dla naszej gminy jest kluczowa.

Tak wysoka ocena merytoryczna daje szansę Żarkom na budowę tej placówki. Przed laty, gdy w życie wchodziła reforma edukacji zdecydowano się na stworzenie jednego gimnazjum, w którym uczy się młodzież ze wszystkich dziesięciu sołectw oraz miasta. Nigdy jednak gimnazjum nie miało swojej siedziby. Uczniowie każdego dnia muszą przemieszczać się z budynku obecnie wynajmowanego od Zakładu Doskonalenia Zawodowego do budynku remizy strażackiej, w której udostępniane są dwa niewielkie pomieszczenia. Tu też znajduje się sala gimnastyczna na użytek gimnazjalistów. Codziennie uczniowie pokonują trasę ok. 500 metrów, mijają bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, na fragmencie jednej z ulic jest bardzo wąski chodnik. Gmina rozpocznie inwestycję jeszcze w tym roku, a sama budowa potrwa dwa lata.
Podpis. pod rysunek: Wizualizacja planowego gimnazjum. Wejście główne do gimnazjum. Z lewej strony ściana istniejącej już sali gimnastycznej. Z prawej pomieszczenia dydaktyczne. Projekt wykonała pracownia projektowa Tomasza Ulmana z Żarek.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

16

MAR

2009

1038

razy

czytano