Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne szkolenia – zawód operator koparko-ładowarki.

Bezpłatne szkolenia – zawód operator koparko-ładowarki.

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.
W ramach szkolenia istnieje możliwość nabycia umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.
Szkolenie odbędzie się w Katowicach i będzie składało się z dwóch części. Część teoretyczna w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym zostanie przeprowadzona w dni powszednie w 18-sto osobowych grupach. Natomiast część praktyczna przy użyciu sprzętu prowadzona będzie na „poligonie” ćwiczeniowym w formie 8-dniowych zjazdów w 3-osobowych grupach.
Szkolenie skierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa śląskiego pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy). Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne - zarejestrowane jako bezrobotne przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby powyżej 45 roku życia.
Ponadto w związku z wymaganiami formalnym stawianymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (instytucja uprawniona do egzaminowania i wydawania uprawnień państwowych) kandydat przystępujący do egzaminu państwowego musi spełniać następujące warunki:
- mieć ukończone 18 lat,
- posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,
- przejść pozytywnie badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.
 W ramach szkolenia jest zapewniony bezpłatny catering, materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie uczestników. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe w wysokości 504 zł brutto.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Katowicach (budynek Hydrogopu), bądź też prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032-725 19 19 (lub drogą elektroniczną katowice@euro-konsult.pl) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Informacja o liczbie chętnych pozwoli nam optymalnie zaplanować rozkład zajęć oraz ułatwi nam stworzenie grup.
Informacje ze strony: http://www.euro-konsult.lublin.pl/component/option,com_contact/task,view/contact_id,3/Itemid,28/

16

MAR

2009

1176

razy

czytano