Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Propozycja dla aktywnych kobiet – bezpłatne szkolenia liderskie.

Propozycja dla aktywnych kobiet – bezpłatne szkolenia liderskie.

Fundacja Przestrzeń Kobiet serdecznie zaprasza aktywne kobiety z  województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego do udziału w kursach liderskich w zakresie działalności społecznej lub politycznej w ramach projektu „Instytut Liderek”.

Kursy liderskie to okazja do: wymiany doświadczeń związanych z działalnością polityczną lub społeczną, rozwijania siebie, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy na temat przedsięwzięć społecznych i politycznych, spotkania innych aktywnych kobiet działających społecznie i politycznie, zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy lokalnej  i ponadlokalnej.

W ramach kursów liderskich uczestniczki dowiedzą się/nauczą m.in. w trakcie poszczególnych ścieżek:
- ścieżka dla działaczek społecznych: jak wprowadzać zmianę społeczną w środowisku lokalnym, na jakie bariery napotykają kobiety w życiu publicznym oraz jak można je pokonywać, jak zaplanować projekt społeczny z uwzględnieniem zasady równości płci oraz jak zdobyć środki finansowe na jego realizację, w jaki sposób działają mechanizmy wykluczania i nierówności społecznych.
- ścieżka dla działaczek politycznych: jakie są metody wyrównywania szans kobiet w życiu politycznym,  jak przebiegała historia emancypacji i udziału kobiet w polityce, jak przygotować wystąpienie publiczne, jakie są techniki negocjacji, jak rozwiązywać konflikty i wzmacniać
swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, w jaki sposób działają mechanizmy wykluczania i nierówności społecznych.

Grupa, która ukończy ścieżkę społeczną, będzie miała możliwość przygotowania własnych projektów społecznych, które zostaną następnie objęte doradztwem fundraisingowym przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Grupa, która ukończy ścieżkę polityczną, przygotuje i przeprowadzi  debatę nt. aktywności kobiet w życiu publicznym. Debata odbędzie się w grudniu 2009 roku.

Do kogo skierowany jest projekt?
Do udziału w cyklach szkoleniowych serdecznie zapraszamy kobiety mieszkające na terenie województw:  małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, aktywne lub zamierzające podjąć aktywność w sferze publicznej, rozumianą jako działalność społeczna lub polityczna, np.  działaczki organizacji pozarządowych, partii politycznych, działaczki samorządowe, sołtyski, radne, członkinie kół gospodyń wiejskich, wolontariuszki i aktywistki.

W ramach projektu odbędą się dwa równoległe cykle szkoleniowe: cykl o profilu społecznym oraz cykl o profilu politycznym, z których każdy zawiera 4 warsztaty 16-godzinne dla 20 uczestniczek. Warsztaty będą odbywać się w Krakowie w następujących terminach: kurs w zakresie działalności społecznej 5-6 września, 3-4 października, 7-8 listopada, 21-22 listopada 2009 roku. Kurs w zakresie działalności politycznej 12-13 września, 10-11 października, 7-8 listopada, 21-22 listopada 2009 roku.

Udział w cyklach szkoleniowych w ramach projektu "Instytut Liderek" jest bezpłatny. Dziesięciu osobom z każdej grupy zakwalifikowanym do udziału w cyklu szkoleniowym organizatorki gwarantują jeden nocleg w trakcie każdego spotkania weekendowego w Krakowie. Wszystkim uczestniczkom zapewnia się wyżywienie w ramach przerw kawowych i obiadowych. Uczestniczki otrzymają również bezpłatne materiały edukacyjne oraz certyfikat udziału w cyklu szkoleniowym w ramach projektu "Instytut Liderek". Organizatorki zapewniają częściowy zwrot kosztów podróży do i
z Krakowa.

Warunkiem uczestnictwa w cyklu szkoleniowym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zadeklarowanie chęci uczestnictwa w 4 warsztatach w ramach jednej ścieżki szkoleniowej.
W formularzu należy wybrać jedną ścieżkę szkoleniową: społeczną lub polityczną. Wypełniony formularz prosimy przesłać do dnia 25.08.2009 r. e-mailem na adres: justyna.struzik@przestrzenkobiet.pl lub pocztą tradycyjną na adres koordynatorki projektu: Justyna Struzik, Fundacja  Przestrzeń Kobiet, ul. Odrowąża 32/12, 30-009 Kraków (liczy się data
otrzymania zgłoszenia).

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w cyklu szkoleniowym. Uczestnictwo w cyklu szkoleniowym potwierdzimy telefonicznie lub e-mailem do dnia 29.08.2009 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji Przestrzeń Kobiet: http://przestrzenkobiet.pl, pod adresem mailowym koordynatorki projektu: justyna.struzik@przestrzenkobiet.pl lub pod nr tel. 505053945.


Fundacja Przestrzen Kobiet
www.przestrzenkobiet.pl <http://www.przestrzenkobiet.pl>
przestrzen.kobiet@gmail.com <mailto:przestrzen.kobiet@gmail.com>
tel. 0 501 36 58 34, 0 515 311 710
Facebook: Fundacja Przestrzen Kobiet
Skype: natalia_sarata

23

LIP

2009

1323

razy

czytano