Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Podsumowanie kursu „Język angielski – klucz do poznawania świata”

Podsumowanie kursu „Język angielski – klucz do poznawania świata”

W dniu 20 lipca zakończył się projekt pn. "Język angielski  klucz do poznawania świata". Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał we współpracy Fundacji Ad Infinitum z Urzędem Miasta i Gminy Żarki. Przedsięwzięcie trwało w sumie 3 miesiące, podczas których 30 osób z naszej gminy wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach z języka angielskiego. Kurs zakończył się egzaminem i rozdaniem certyfikatów. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich to jedno z działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które w całości przeznaczone jest
na potrzeby obszarów wiejskich i małych miast. W ramach tego działania, na podstawie przeprowadzonej ankiety badającej potrzeby edukacyjne mieszkańców naszej gminy powstał projekt pn. "Język angielski klucz do poznawania świata". Założeniem projektu było podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego oraz zainteresowanie dalszym kształceniem dorosłych mieszkańców gminy w przedziale wieku 25-64 lata. Cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie dla 30 osób bezpłatnego szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 25 godzin. Całość przedsięwzięcia trwała w sumie 3 miesiące, a kurs zakończył się  pomyślnie zdanym przez wszystkich egzaminem oraz rozdaniem certyfikatów.

Realizatorem projektu była Fundacja Ad Infinitum we współpracy z Urzędem
Gminy Żarki. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za miłe spotkania i włożony
w naukę wysiłek. Mamy nadzieję, że projekt będzie miał kontynuację.

(przygotowała: Anna Stodółkiewicz)

27

LIP

2009

1130

razy

czytano