Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Myszkowskiego

Obwieszczenie Starosty Myszkowskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY MYSZKOWSKIEGO
AB.73513-69/09
z dnia 27 lipca 2009r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach    przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się – że w dniu 10 czerwca 2009r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa i przebudowa ciągu drogowego ul. Kopernika, ul. Chabrów, ul. Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej ul. Serwin, na działkach nr ewid.: 111, 1681/14, 3715, 3711, 3710, 1735, 1749/70, 1749/71, 3725, 3724, 3707, 3706, 3723, 3734, 3722, 3721, 3650, 3645, 132, 133, 134, 135/2, 1753/1, 1750, 1751, 149/41, 2040/5, 3714, 3708, 3709, 1749/39, 110/141, 110/123, 110/100, 110/52, 110/123, 1752, 1754/1, 1755, 136, 1756/1, 137, 138, 1757/1, 1758/3, 139/1, 1758/4, 139/2, 1758/5, 139/3, 1759/3, 1759/4, 140, 1760/1, 1761/1, 1762/1, 141, 142, 143, 144, 1763, 145, 146, 161, 1764/1, 1765, 1766/2  obręb Żarki oraz na działkach nr ewid.: 111/1, 103/7, 103/8, 103/10, 103/11, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 601, 109, 110/1, 112/1, 114/1obręb Przewodziszowice”.
W załączeniu pismo.

03

SIE

2009

1053

razy

czytano