Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego Budowy Gminnego Gimnazjum wraz Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej

Wmurowanie kamienia węgielnego Budowy Gminnego Gimnazjum wraz Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej

W dniu 11 listopada – w dniu Święta Niepodległości - uroczyście wmurowano kamień węgielny wraz aktem erekcyjnym w fundament szkolnego budynku. Realizowana inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Uroczystości rozpoczęto od koncertu Wysoczanek, następnie była uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny połączona z poświeceniem kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego. Po mszy zebrani wraz z pocztami sztandarowymi oraz w towarzystwie orkiestry dętej OSP Żarki przemaszerowali na plac budowy gimnazjum przy ul. Ofiar Katynia. Ksiądz proboszcz Jan Wajs poświęcił teren inwestycji. Dyrektor Gimnazjum Anna Janocha odczytała słowa aktu. Do podpisu pod tym dokumentem zaproszono: Przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławę Nowak, projektanta Tomasza Ulmana, Prezesa Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pol-Rem Andrzeja Plutę, Księdza Jana Wajsa, dyrektor Annę Janochę, burmistrza Klemensa Podlejskiego. Do tuby trafiły także datki pieniężne. Następnie wmurowano dokument w fundament szkoły. Na zakończeni był występ Klaudii Pompy wraz z chórkiem.

Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z działania Infrastruktura placówek oświaty. Pula pieniędzy przewidziana w tym konkursie wystarczyła na sfinansowanie około 11 projektów. Budowa będzie kosztować około 5 mln 900 tys. zł, z tego połowę stanowi dofinansowanie unijne. Zakończenie budowy zaplanowano na 15 grudnia 2010 roku, jeśli tylko będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Ta inwestycja jest jedną z 12 realizowanych obecnie w gminie.

- Z mojej perspektywy ta inwestycja jest najważniejsza, zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia i kształcenia, ponieważ rozwiążę problem spacerów między dwoma na ten czas siedzibami gimnazjum – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. - W ciągu roku wybudujemy gminne gimnazjum wraz z biblioteką przyszkolną – Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej.  W planach jest dziesięć klas – pracowni, świetlica oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym. Będzie to budynek piętrowy powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej. Zadanie realizuje sprawdzona już u nas firma Pol-Rem z Myszkowa. Wokół jest infrastruktura sportowa: sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.

W trakcie uroczystości złożono podziękowania dla Mariusza Kleszczewskiego, członka Zarządu Województwa Śląskiego za merytoryczną pomoc na etapie składania wniosku i realizacji zadania udzielaną przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dyrektor gimnazjum Anna Janocha oraz uczennica Klaudia Pompa dziękowały burmistrzowi i Radzie Miejskiej za przystąpienie do realizacji zadania.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Magdalena Brzegowska)

16

LIS

2009

1096

razy

czytano