Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Polska Marka Turystyczna dla Jury!

Polska Marka Turystyczna dla Jury!

Przedstawiciele Związku Gmin Jurajskich odebrali oficjalny tytuł Polskiej Marki Turystycznej dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej!

Za projekt odpowiadają Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna.  ZGJ zdobył w 2019r.  tytuł  kandydata do marki.  Natomiast  w 2022 r. został nadany tytuł Polskiej Marki Turystycznej. Projekt ma na  wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Ma przyczynić się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

Aby zdobyć tytuł od 2019r. podjęto szereg działań, w tym: promocyjne, operacyjne oraz inwestycyjne, aby wzmocnić potencjał, postrzeganie oraz wizerunek marki. Te działania to m.in.:

Przygotowanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami Strategii Rozwoju Marki Turystycznej "Jura Krakowsko – Częstochowska".

Opracowanie nowego logo Jury Krakowsko- Częstochowskiej wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Organizacja największej imprezy turystyczno- artystyczno-promocyjnej na Jurze – festiwalu Juromania – Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Wydarzenie odbywające się corocznie w trzeci weekend września w kilkudziesięciu miejscach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. (W roku 2021 zdobyliśmy dla Juromanii Certyfikat POT za najlepszy produkt turystyczny oraz tytuł najlepszego produktu turystycznego w głosowaniu internautów)

Opracowanie i wdrożenie Jurajskiego Systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych – Jurajski Certyfikat Jakości.

Działania promocyjne w mediach społecznościowych, na stronach www.

Wydawanie przewodników, map, informatorów sygnowanych marką Jura Krakowsko – Częstochowska.

 

07

KWI

2022

394

razy

czytano