Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Polska Marka Turystyczna dla Jury!

Polska Marka Turystyczna dla Jury!

Przedstawiciele Związku Gmin Jurajskich odebrali oficjalny tytuł Polskiej Marki Turystycznej dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej!

Za projekt odpowiadają Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna.  ZGJ zdobył w 2019r.  tytuł  kandydata do marki.  Natomiast  w 2022 r. został nadany tytuł Polskiej Marki Turystycznej. Projekt ma na  wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Ma przyczynić się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

Aby zdobyć tytuł od 2019r. podjęto szereg działań, w tym: promocyjne, operacyjne oraz inwestycyjne, aby wzmocnić potencjał, postrzeganie oraz wizerunek marki. Te działania to m.in.:

Przygotowanie i uzgodnienie ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami Strategii Rozwoju Marki Turystycznej "Jura Krakowsko – Częstochowska".

Opracowanie nowego logo Jury Krakowsko- Częstochowskiej wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Organizacja największej imprezy turystyczno- artystyczno-promocyjnej na Jurze – festiwalu Juromania – Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Wydarzenie odbywające się corocznie w trzeci weekend września w kilkudziesięciu miejscach na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. (W roku 2021 zdobyliśmy dla Juromanii Certyfikat POT za najlepszy produkt turystyczny oraz tytuł najlepszego produktu turystycznego w głosowaniu internautów)

Opracowanie i wdrożenie Jurajskiego Systemu certyfikacji produktów i usług turystycznych – Jurajski Certyfikat Jakości.

Działania promocyjne w mediach społecznościowych, na stronach www.

Wydawanie przewodników, map, informatorów sygnowanych marką Jura Krakowsko – Częstochowska.

 

07

KWI

2022

195

razy

czytano