Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Strategia PPJ. Spotkanie 26.05. Liczy się Twój głos.

Strategia PPJ. Spotkanie 26.05. Liczy się Twój głos.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, osoby duchowne i wszyscy zainteresowani rozwojem małych ojczyzn z terenu Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury".

Zapraszamy na spotkania związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w czwartek (26.05.2022 r.), godz. 9.00-12.00, UMIG Żarki (sala sesyjna) ul. T. Kościuszki 15/17.

Strategia określi, jakie przedsięwzięcia i działalności będą wspierane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER. Planowany program spotkania:
1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych


Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" II objętego PROW na lata 2014-2020.

 

17

MAJ

2022

436

razy

czytano