Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI

W związku z wykonywaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Żarki, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje , że od dnia 14.07.2022 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o ul. Snycerska 34/13,

30- 817 Kraków.

Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki do publicznego wglądu przez Burmistrza.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Burmistrza , w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:

 

Nr obr. ewid.

Nazwa obr. ewid.

Pow. użytków Ls w ha

 

0001

Przewodziszowice

61,2844

 

0002

Żarki

336,8134

 

0001

Czatachowa

117,8366

 

0002

Jaroszów

4,2690

 

0003

Jaworznik

316,3927

 

0004

Kotowice

238,9752

 

0005

Ostrów

33,6092

 

0006

Przybynów

218,5666

 

0007

Suliszowice

76,9555

 

0008

Wysoka Lelowska

317,2551

0009

Zaborze

294,5193

0010

Zawada

45,3276

22

LIP

2022

700

razy

czytano