Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Wydłużanie sieci

Dzisiaj (17.01.) została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w Żarkach. Inwestycja kosztująca 220 575,90 zł  ma być zrealizowana w ciągu 4 miesięcy. Umowę podpisał Paweł Pałasiński z ECO-INSTAL z Poraja oraz burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

– Powstanie kanał sanitarny o długości 303,50 m. Dzięki temu zostaną odprowadzone ścieki bytowo-gospodarcze z budynków wzdłuż ul. Niegowskiej – informuje burmistrz K. Podlejski. – Realizowane zadanie jest elementem szeregu działań podejmowanych w tej i poprzedniej kadencji na rzecz wzmocnienia gospodarki wodno-ściekowej.

W 2022 r. wybudowano kanalizację o długości 190 m oraz wodociąg o długości 3 127 m od ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do istniejącej już sieci w ciągu ul. Niegowskiej w Żarkach.  Gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Polski Ład. Dotacja wynosi 2 831 677,98 zł (całość to koszt 2 980 713,66 zł). Wkład gminy Żarki: 149 035,68 zł. – To zadanie jest kluczowe. Pozwala podać wodę z innego ujęcia w przypadku awarii. Dzięki temu mieszkańcy Żarek mają zapewnione bezpieczeństwo w zakresie dostaw wody. Ta inwestycja pozwoli też w przyszłości na rozbudowę wodociągów w innych sołectwach – informuje burmistrz Klemens Podlejski.

Jak podkreśla burmistrz to zadanie było możliwe do wykonania, gdyż w 2017 r. dokonano odwiertu  studni głębinowej w Jaworzniku na Czarnym Kamieniu za kwotę 145 140,00 zł z budżetu Gminy Żarki. Woda z utworów  Górnej Jury ma doskonałe parametry i to również miało wpływ na podjęcie decyzji o rozbudowie wodociągu.    

 

17

STY

2023

460

razy

czytano