Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór wniosków na magazyny energii elektrycznej

Nabór wniosków na magazyny energii elektrycznej

Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych do Projektu „Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Żarki” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, FESL.02.06-IZ.01-076/23 w ramach Osi Priorytetowej II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 02.06. Odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.
Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej należy składać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w pokoju nr 18 (sekretariat) w terminie od 08.01.2024r. do 10.01.2024r.


Szczegółowe zasady naboru określa zamieszczony poniżej Regulamin naboru uczestników Projektu „Zakup i montaż magazynów energii dla mieszkańców Gminy Żarki” z którymi należy zapoznać się przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych.

Dokumenty, które należy złożyć we wskazanym wyżej terminie:
1. Deklaracja udziału w Projekcie, załącznik nr 1 obligatoryjny
W przypadku braku posiadania Ksiąg Wieczystych do deklaracji należy załączyć ksero dokumentów własnościowych.  
2. Szablon weryfikacji technicznej, załącznik nr 2  obligatoryjny.
Szablon musi zostać sporządzony przez elektryka z uprawnieniami: D i E – obowiązkowa pieczęć na szablonie.
Do szablonu należy dołączyć: kserokopię faktury rozliczeniowej  z TAURON oraz zdjęcie istniejącej rozdzielnicy głównej budynku celem oszacowania dostępnego miejsca
3. Oświadczenie współwłaściciela, załącznik nr 3 - jeśli dotyczy
4. Oświadczenie współmałżonka, załącznik nr 4- jeśli dotyczy
5.  Oświadczenie o działalności gospodarczej nr 5 – jeśli dotyczy

 

Dokumenty zgłoszeniowe złożone po upływie ww. terminu naboru i w przypadku wyczerpania alokacji będą stanowiły listę rezerwową zgodnie z kolejnością zgłoszeń (nabór ciągły). Uczestnicy Projektu, którzy zostaną zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w Projekcie w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.


W dniach:
- 21.12.2023 r w godzinach 9:00-15.30 sala sesyjna w Urzędzie
- 04.01.2024 r w godzinach 9:00-15.30 sala sesyjna w Urzędzie
będą prowadzone konsultacje indywidualne z osobą posiadającą wiedzę techniczną, która będzie służyła doradztwem w doborze instalacji oraz jej opłacalności.

Projekt będzie polegał na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej do istniejących instalacji fotowoltaicznych na dzień złożenia dokumentów.
Planowana realizacja projektu - po przyznaniu dofinansowania przez IZ FE 2021-2027- rok 2024-2025r. Planowane podpisanie umów z mieszkańcami IV kw. 2024r.
Dofinansowanie: 90 % kosztów kwalifikowanych planowanych instalacji magazynów energii elektrycznej.

Formuła projektu: parasolowa-  jeden wykonawca prac zostanie wybrany w ramach postępowania przetargowego dla wszystkich Uczestników Projektu
Zamontowany magazyn energii przez 5 lat od płatności końcowej na rzecz Gminy Żarki będzie stanowić własność Gminy Żarki- na ten czas zostanie bezpłatnie użyczony na cele socjalno-bytowe gospodarstwa domowego Uczestnika Projektu, a po zakończeniu okresu trwałości Projektu na mocy zawartej umowy magazyn stanie się jego własnością.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest:
•    zapewnić odpowiednią przestrzeń montażową, która jest wentylowana, ogrzewana poprzez zapewnianie temperatury min. 5-10oC, sucha, w której będzie montowany magazyn energii elektrycznej,
•    zapewnić odpowiednią moc przyłączeniową obiektu pozwalającą na wpięcie magazynu energii oraz sprawną instalację elektryczną,
•    zapewnić dostęp do sieci WiFi,
•    zapewnić uziemienie budynku.
Należy zwrócić uwagę, że: moc istniejącej instalacji fotowoltaicznej oraz moc planowanego do montażu magazynu energii sumują się w Zakładzie Energetycznym- co może mieć wpływ na Państwa system rozliczenia za energię elektryczną.

Działalność gospodarcza
W przypadku jedynie zarejestrowania adresu działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, gdzie planowany jest montaż magazynu energii, jako siedziby firmy, a nie jej faktycznego wykonywania,  dopuszczalna jest sytuacja, w której Uczestnik Projektu oświadczy, iż energia gromadzona w magazynie  będzie wykorzystywana wyłącznie na cele socjalno- bytowe.

W przypadku faktycznego wykonywania działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym gdzie montowany będzie magazyn, konieczne jest zapewnienie odrębnego, zarejestrowanego licznika energii elektrycznej pod pomieszczenia wykorzystywane do działalności gospodarczej.

 

 

15

GRU

2023

1362

razy

czytano