Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ostatnie Pożegnanie. Katarzyna Samek.

Ostatnie Pożegnanie. Katarzyna Samek.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Katarzyny Samek, wicedyrektorki Szkoły Podstawowej w Żarkach. Zmarła 3 stycznia 2024 roku. Msza święta pogrzebowa w odbędzie się w dniu 6 stycznia (sobota), godz. 14.30 w kościele parafialnym w Żarkach.

Katarzyna Samek urodziła się 5 października 1961 roku w Żarkach. Szkołę Podstawową ukończyła w 1976 roku. W 1980 roku została absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Żarkach. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na kierunku: historia. Od 1976 r. była drużynową w Związku Harcerstwa Polskiego, za co w 1986 r. otrzymała odznaczenie „Harcerska Służba Ziemi Częstochowskiej Jura”.

Pracę w Szkole Podstawowej w Żarkach rozpoczęła 1 grudnia 1981 roku. Na stanowisko wicedyrektora została powołana w 2006 roku.
Przeprowadziła wiele projektów dydaktycznych: „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, „Nasza szkoła codziennie nas woła”, „Tu się wszystko zaczęło”, „Żarki moja mała ojczyzna”, „Polskie powstania”, „Polski wrzesień”, „70 lecie odzyskania praw miejskich przez Żarki”.
Przygotowywała uczniów do konkursów min „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, „Historia Solidarności w Częstochowie”, „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w konkursach historycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym. Wpajała dzieciom patriotyzm, poszanowanie lokalnej kultury i tradycji. Uczyła szacunku do dokonań przeszłych pokoleń żarczan. Z Jej inicjatywy uczniowie odwiedzali cmentarz parafialny, składając kwiaty i oddając cześć zmarłym nauczycielom i

lokalnym bohaterom.W 2001 roku reaktywowała w szkole działalność SKO, którego była wieloletnim opiekunem. Pod jej kierownictwem szkoła uzyskiwała wysokie lokaty na szczeblach wojewódzkim i ogólnopolskim w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w BS”. W ramach działalności SKO współpracowała z MBS w Myszkowie. Rozpropagowała w szkole ogólnopolską akcję „Góra grosza”. Była autorką publikacji, które zamieszczane były w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym „Kwartalniku Nauczycielskim” oraz prasie regionalnej. Była pomysłodawczynią wystaw ukazujących historię małej ojczyzny pod tytułem „Okruchy ludzkich losów zatrzymanych w kadrze „Żarki dawniej i dziś”.
Jako wicedyrektor z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem pełniła swoje obowiązki. Inspirowała nauczycieli do podejmowania dodatkowych zadań. Inicjowała współpracę szkoły z wybranymi instytucjami i organizacjami. Pomagała młodszym i starszym nauczycielom, dzieląc się swym doświadczeniem zawodowym.

Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy.
Była wzorem owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy.

Źródło informacji: Szkoła Podstawowa w Żarkach.

Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną.
Cześć  Jej  Pamięci! Spoczywaj w spokoju!

W załączeniu poniżej kondolencje ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach.

 

 

05

STY

2024

663

razy

czytano