Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych na obszarze powiatu myszkowskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza w dniu: Od godz. 09.00 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r. prognozowana jest na „bardzo zła" – szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Wrażliwe grupy ludności

·         osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·         osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·         osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·         osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-        unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-        nie wietrz pomieszczeń,

-        nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

-        unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

-        nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-        osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-        nie wietrz pomieszczeń,

-        nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

-        zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-        stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

-        prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

-        bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat w załączeniu poniżej.

10

STY

2024

123

razy

czytano