Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sposób na sukces. Konkurs

Sposób na sukces. Konkurs

XXIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich jest ogłoszona  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu organizowanego cyklicznie od 2000 roku jest promocja:
- przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;
- innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji";
- działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu;
- włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy;
- przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.
 

Warunki przystąpienia do konkursu:
Do ww. konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na adres: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces" lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.
Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces"

 

07

MAR

2024

181

razy

czytano