Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Starania o 50 mln złotych.

Starania o 50 mln złotych.

Gmina Żarki jest członkiem Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego i od ponad dwóch lat stara się współpracować z pozostałymi członkami na rzecz rozwoju  gospodarki energetycznej regionu. Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie członków. Wśród tematów znalazła się sprawa zapisów we wniosku o dofinansowanie, który będzie składany do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ramach zadania planuje się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 50 000 000 zł dla wszystkich członków klastra. Do głównych założeń wniosku zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Żarki należy sfinansowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MV wraz z magazynem energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Zadania mają przyczynić się do ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, poprawić jakości powietrza atmosferycznego, rozwijać  proekologiczną infrastrukturę do wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii elektrycznej.

Będzie to już drugi wniosek w ramach współdziałania bowiem w ub. roku złożono wniosek do  Ministerstwa Rozwoju i Technologii  o dofinansowanie działań   przedinwestycyjnych.  Zgłoszenie dotyczyło „Instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne”. Jest ono nadal sprawdzane przez pracowników ministerstwa.

Czym jest Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego?

Gmina Żarki na podstawie porozumienia jest członkiem Klastera Energii Powiatu Myszkowskiego wraz z czterema gminami sąsiednimi, Powiatem Myszkowskim oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który jest Liderem Klastra.

Klaster to platforma współpracy pomiędzy jednostkami jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i innymi podmiotami deklarującymi włączenie się realizację misji klastra. Misją Klastra jest natomiast współpraca inwestycyjna, naukowa, badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej i niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym ze źródeł odnawialnych.

 

 

07

MAR

2024

732

razy

czytano