Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Rowerami trasą 609 przez Żarki.

Rowerami trasą 609 przez Żarki.

Dokładnie 101 km nowej drogi rowerowej powstanie na terenie 13 gmin północnej części województwa śląskiego. Nosi ona numer 609 i poprowadzi rowerzystów od Myszkowa do Żarek, a następnie przez Wysoką Lelowską  i Przybynów aż do granic z gminą Poraj. Odcinek w gminie Żarki liczy 11.3 km. W tym 8,8 km ma być przebudowane.  Ta trasa w połączeniu z trasą rowerową nr 17 kierunki Mirowa i Olsztyna plus ścieżki w stronę Janowa sprawiają, że miasteczko Żarki staje się bardzo istotnym węzłem rowerowym.

Dzisiaj (05.04.) burmistrz Żarek Klemens Podlejski  podpisał kolejną umowę o partnerstwie  na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 609”. Nowa trasa poprowadzi od Myszkowa wzdłuż ul. Myszkowskiej (po istniejącej infrastrukturze) , następnie ul. Częstochowską w kierunku Wysokiej Lelowskiej aż do Przybynowa. Tutaj ulicami: Żarecką, Spadową i Łąkową oraz ul. Leśną do ulicy Letniskowej aż do granic z Gminą Poraj.

Liderem projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Zadnie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.  

Głównym celem projektu jest realizacja inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego.  Pod dokumentem złożyli podpisy włodarze gmin występujących w roli partnerów w projekcie tj. Częstochowa, Blachowania, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka, Żarki oraz przedstawicieli Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. 

05

KWI

2024

550

razy

czytano