Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ankieta do 15.04. LOWE.

Ankieta do 15.04. LOWE.

ANKIETA dotycząca badania potrzeb społeczności lokalnej Gminy Żarki  w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych.

Gmina Żarki zamierza aplikować o środki  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, konkurs nr FESL.06.09-IP.02-098/24, działanie FESL.06.09 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – LOWE ( 6.9 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - LOWE - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl))

Celem LOWE jest aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się̨ w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej. Podstawą do planowania działań́ edukacyjnych, które będą̨ prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych w środowisku lokalnym.

W związku z tym prosimy Pana/Panią̨ o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną̨ do zaplanowania oferty edukacyjnej dla osób dorosłych kwalifikujących się do wzięcia udziału w projekcie pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Ankieta dostępna: w załączeniu artykułu w wersji pdf. oraz w wersji papierowej w pokoju nr 21 w UMIG Żarki. 
Ankietę  należy dostarczyć do dnia 15.04.2024 r. do Urzędu Gminy Żarkach do pokoju nr 21

Zachęcamy jednak do wypełnienia wersji internetowej, dostępnej pod linkiem: https://tiny.pl/dtnh6


Termin do złożenia ankiety jest związany z koniecznością opracowania treści do wniosku – zgodnie z regulaminem konkursu do 30.04.2024 r.

Dodatkowe informacje pod telefonem 34 3148036 wew. 29. 

25

MAR

2024

225

razy

czytano