Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Inwestycje

Informacja o aktywności gminy w pozyskiwaniu funduszy w roku 2007

Informacja o aktywności gminy w pozyskiwaniu funduszy w roku 2007

WNIOSKI PRZYGOTOWANE W UMiG W ŻARKACH
 
Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
1. Sanktuaria, kościoły, kościółki – druk wydawnictwa promującego Województwo Śląskie 3 000 zł 3 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent MGOK
2. Terenowa mapa atrakcji przy turystycznych obiektach 7 000 zł 7 000 zł Samorząd Woj. Śląskiego tak Beneficjent MGOK
3. Odrestaurowanie zabytkowej studni w Kotowicach, oraz budowa placu zabaw 20 000 zł 20 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki, współpraca: Grupa Odnowy Wsi
4. Budowa placu, oraz boiska do piłki zabaw obok szkoły podstawowej w Jaworzniku 20 000 zł 20 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki, Współpraca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
5. Wzmocnienie infrastruktury świetlicy utworzonej w 2006r w Zawadzie 15 000zł - Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki
6. Piękna Wieś Województwa Śląskiego; - - Samorząd Województwa Śląskiego Brak miejsca Beneficjent Gmina Żarki
7. Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych 4 000 zł - Samorząd Województwa Śląskiego II miejsce w woj. śląskim Beneficjent Gmina Żarki
8. Zagroda Państwa Pietruchów z Jaworznika 2 000 zł   Samorząd Województwa Śląskiego II miejsce w woj. śląskim Beneficjent Gmina Żarki
9. Cykl ogólnopolskich konkursów literackich wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji 15 180 zł 15 280 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gimnazjum, współpraca z dyr.Gim., SP, ZS
10. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w gminie Żarki 24 600 zł 5 400 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak Beneficjent Gmina Żarki
11. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży 3 455 zł 3 455 zł Samorząd Województwa Śląskiego Brak dofinansowania Beneficjent LKS Żarki
12.Dziennikarska świetlica 19 941.60 2 400 Fundacja Wspomagania Wsi Werdykt do 30.01.2008 Beneficjent OSP Czatachowa
13. Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy gimnazjum w Żarkach 200 000 zł 200 000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa Maj 2008r (zakończenie budowy boiska) Beneficjent Gmina Żarki
14. Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki publicznej w Żarkach Dotacja:
25 386.23
Pożyczka:
16 924.15
197 119.34 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tak Beneficjent Gmina Żarki
15. Centrum sportowe – zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z gminy Żarki w ramach projektu „KAROL” 30 700 zł 10 000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni
16. Zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Żarki 25 800 zł 21 700 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni Żarki
17. Klub młodego sportowca - Turnieje piłki nożnej dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z gminy Żarki 8 940 zł 2 500 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni Żarki
18. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego”
Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych
Certyfikat   Częstochowska Organizacja Turystyczna tak Beneficjent Gmina Żarki
19. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego”
Szlak Kultury Żydowskiej
Certyfikat   Częstochowska Organizacja Turystyczna tak Beneficjent Gmina Żarki
20. „Świat się zmienia, czyli szanse mieszkańców gminy Żarki w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” 50 000 zł   Europejski Fundusz Społeczny Werdykt do końca lutego 2008 Beneficjent Gmina Żarki
21. Przystań na Wysokiej – świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej 50 000 34 000 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej tak Beneficjent Gmina Żarki
22. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach programu wieloletniego 44 150 40 000 Wojewoda Śląski tak Beneficjent MGOPS
23. Organizacja prac społecznie użytecznych 15 043 10 029 Powiatowy Urząd Pracy Myszków tak Beneficjent MGOPS
24. Impreza integracyjno-turystyczna „Wyjazd do Kotliny Kłodzkiej” osób niepełnosprawnych 6 058,70 1 847,28 Polski Komitet Pomocy Społecznej Żarki, SDS Żarki, Ojcowie Paulini tak Beneficjent MGOPSWNIOSKI PRZYGOTOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY A KONSULTOWANE W UMiG ŻARKI
 
Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
25. „Janko Muzykant 2007” 5 187,00 zł 8 800 zł Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Brak dofinansowania Beneficjent SP Żarki
26. Jurajska osada – AMONIT 9 990 zł 17 100 zł „Nasza Wieś Naszą Szansą” Fundacja Wspomagania Wsi Brak dofinansowania Beneficjent Stowarzyszenie Jura Promotion,
27.„Jurajskie zimowe zmagania umysłowe. Od zabawy do nauki” 1 870.50zł 940.00zł „Pożyteczne ferie 2008” Fundacja Wspomagania Wsi tak Beneficjent SP w Jaworzniku,
28. Internetowe centrum informacji multimedialnej Ok. 16 tys. – 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, pakiet encyklopedii, słowników multimedialnych Ok. 30 tys. zł – Remont biblioteki z pomocą UMiG Europejski Fundusz Społeczny tak Beneficjent SP Żarki,
29. „Mogiła – ocalić od zapomnienia, szlakiem historycznym po wsi Jaworznik szkolenie - AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
30. „Apteka natury – zioła Jury” szkolenie - AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
31. „Herody” szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
32. Utworzenie zespołu dziecięco – młodzieżowego i wspólne „wieczory familijne szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska
33. Pomoc w organizowaniu szkoleń z zakresu odnowy i aktywizacji wsi, formułowanie i realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki. szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów
34. „Na dnie oceanów” szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Jura PromotionWNIOSKI PRZYGOTOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY
 
Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
35. Wyjazd integracyjny do Starego Sącza 5 518 3 253 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tak Środowiskowy Dom Samopomocy
36. Cztery pory roku 7 500 - Fundacja Batorego tak Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

 


Podsumowanie:

Wnioski złożone z Gm. Żarki 36 Wnioski przygotowane przez inne podmioty 12
Wnioski wykonane przez pracowników UMiG 24 Liczba wniosków konsultowanych z pracownikami UMiG Żarki 10
Kto przygotowywał? GCI – 21
MGOPS – 3
Kto przygotowywał? SP Żarki - 2,
SP Jaworznik - 1,
Stowarzyszenie Jura Promotion Jaroszów – 1
KGW Ostrów – 1
Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska – 1
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi |Jaworznik - 3

Ocena skuteczności składanych wniosków: Wnioski złożone przez Gminę Żarki Wnioski składane przez inne podmioty

 

Liczba złożonych Liczba rozstrzygniętych pozytywnie Liczba odrzuconych Liczba czekających na werdykt
24 17 2 5
12 10 2 -


Stopień zaangażowania podmiotów w pozyskiwaniu funduszy:

Gmina Żarki
24 wnioski przygotowane samodzielnie (GCI -21 MGOPS – 3)
MGOK
2 wnioski (napisane przez GCI, realizacja MGOK we współpracy z GCI)
LKS Zieloni Żarki
4 (wnioski napisane przez GCI, jeden odrzucony, trzy czekają na werdykt)
SP Żarki
2 wnioski samodzielne (jeden odrzuconym jeden pozytywnie), współpraca z Gimnazjum i ZS przy realizacji 3 projektu
SP Jaworznik
1 wniosek samodzielnie, pozytywnie rozstrzygnięty
Gimnazjum Żarki
1 wniosek (napisany przez GCI, realizacja Gimnazjum we współpracy z ZS i SP)
OSP Czatachowa
1 – napisany przez GCI, czeka na rozstrzygnięcie
Stowarzyszenie Jura Promotion Jaroszów
2 napisane przez członków stowarzyszenia (jeden odrzucony jeden pozytywnie)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik
3 napisane przez członków stowarzyszenia, pozytywnie (pozytywnie rozpatrzone)
Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska
1 napisany przez członków stowarzyszenia, pozytywnie rozpatrzony
Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów
1 napisany przez członkinie koła, pozytywnie rozpatrzony
Środowiskowy Dom Samopomocy Żarki
1 napisany przez pracowników Domu
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
1 - napisany przez pracowników Środowiskowego Domu, wykonywany we współpracy SDS


UWAGI: Rok 2007 był rokiem, w którym nie ogłaszano żadnych konkursów
z pieniędzy unijnych na inwestycje twarde

 

Pieniądze pozyskane

TABELA I

Dofinansowanie

Wkład własny

451 417.93zł

z tego pożyczka 16 924.15zł (częściowo umarzalna)

553 675.58zł

Wnioski czekające na werdykt

Dofinansowanie

Wkład własny

85 381.60zł

36 600.00zł

TABELA II

Dofinansowanie

Wkład własny

30 888.00zł

34 193.00zł

 

 

(przygotowanie: pracownicy Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami, Zespół Gminnego Centrum Informacji, luty 2008 r.)

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.