Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina

Liczba mieszkańców gminy

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021r

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021r

W Gmi­nie Żarki:
8 094 miesz­kań­ców sta­łych
   230  miesz­kań­ców cza­so­wych
OGÓ­ŁEM  -  8 324 osób

Żarki
4.370  miesz­kań­ców sta­łych
91   miesz­kań­ców cza­so­wych
Razem: 4.461

Teren wiej­ski
3.724 miesz­kań­ców sta­łych
139 miesz­kań­ców cza­so­wych.
Razem: 3.863 osób, w tym:

Ja­worz­nik
745 miesz­kań­ców sta­łych
34  miesz­kań­ców cza­so­wych

Ko­to­wi­ce
459 miesz­kań­ców sta­łych
    4   miesz­kań­ców cza­so­wych

Za­wa­da
257    miesz­kań­ców sta­łych
 0   miesz­kań­ców cza­so­wych

Cza­ta­cho­wa
147     miesz­kań­ców sta­łych
    8     miesz­kań­ców cza­so­wych

Ja­ro­szów
217     miesz­kań­ców sta­łych
     4   miesz­kań­ców cza­so­wych

Su­li­szo­wi­ce
 238   miesz­kań­ców sta­łych
      5   miesz­kań­ców cza­so­wych

Wy­so­ka Le­low­ska
564    miesz­kań­ców sta­łych
   39    miesz­kań­ców cza­so­wych

Przy­by­nów
669  miesz­kań­ców sta­łych
   33   miesz­kań­ców cza­so­wych

Ostrów
279   miesz­kań­ców sta­łych
     5  miesz­kań­ców cza­so­wych

Za­bo­rze
149   miesz­kań­ców sta­łych
     7  miesz­kań­ców cza­so­wych

Sta­ty­sty­ka: uro­dze­nia i zgony:
Uro­dze­nia – 53 (Żarki – 23, wieś – 30)
Zgony       - 117 (Żarki – 66, wieś – 51)

Dane: USC w Żar­kach

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.