Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki

                        

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki – projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki
Oś priorytetowa    4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie    4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie    4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs
Maksymalny poziom wsparcia dla naboru    95.00 %


Opis projektu: Projekt polega na montażu odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) , energii cieplnej ( kolektory słoneczne), energię aerotermalną ( pompy ciepła do CWU) oraz energię biomasy (kotły na pellet) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Żarki.

 

Cele i rezultaty projektu:

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) [ szt.] - 208

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) [ szt. ]- 158

3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) [ tony równoważnika CO2 ]- 1078.52000

4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [ MWe] - 0.68619

5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWht/rok ]- 1302.52000

6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [ MWt ]- 1.71690

7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok ]- 617.57000

8. Stopień redukcji PM 10 [ tony/rok ]- 0.09224

 

Termin realizacji: 2018.04.10 do 2023.09.30
Wartość całkowita: 5 735 086,22 zł
Dofinansowanie z UE: 5 448 236,91 zł

Umowa nr: UDA-RPSL.04.01.03-24-02G3/18-00 z dnia 28.04.2022r oraz Aneks nr 1 do umowy UDA-RPSL.04.01.03-24-02G3/18-00 z dnia 18.01.2023r oraz Aneks nr 2 do umowy UDA-RPSL.04.01.03-24-02G3/18-00 z dnia 22.03.2023r.

 

 

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.