Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych

Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych

                                        

Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych – projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki

Tytuł projektu: Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Maksymalny poziom wsparcia dla naboru: 100 proc.

Opis projektu: Projekt polega na przebudowie pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku i przystosowanie ich do funkcji mieszkań o charakterze socjalnym, zakupione zostanie także podstawowe wyposażenie. Efektem prac będzie powstanie 4 nowych mieszkań socjalnych.
Cel projektu: przebudowanie jednego obiektu w którym będą realizowane usługi aktywizacji społeczno-zawodowej oraz powstanie czterech mieszkań socjalnych.

Termin realizacji: 02.01.2023r.- 31.12.2023r.

Wartość całkowita:  1 032 475,40 zł

Dofinansowanie z UE: 1 032 115,40 zł
Projekt realizowany w oparciu o podpisaną umowę nr: UDA-RPSL.10.02.05-24-00H8/22-00 z dnia 19.05.2023r.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.