Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Inwestycje

Zadania i inwestycje 2008 rok

Zadania i inwestycje 2008 rok

Przebudowa dróg przy ul. Emilii Plater i ul. Łąkowej w Żarkach.
 1. Wartość zadania 998 791 tys. zł budżet gminy.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych, po wykonaniu zadania nastąpił zwrot kosztów w wysokości 988 800 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego.
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach zadania położono nową kostkę brukową, wykonano chodniki w ciągu ulic E. Plater i Łąkowej, wstawiono krawężniki.

Przebudowa drogi przy ul Polnej  w Żarkach.
 1. Wartość zadania 393 326,00  zł budżet gminy.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych, po wykonaniu zadania nastąpił zwrot kosztów w wysokości 389 390 zł z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego.
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach zadania położono nowo kostkę brukową, wykonano chodnik w ciągu ulicy Polnej.
   
Modernizacja – remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jaroszów.
 1. Wartość zadania 100 820,80  zł budżet gminy.
 2. Zadanie sfinansowane w kwocie 56 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 44 820,80 zł zapłacono z budżetu miejskiego.
 3. Zadanie zrealizowane w 2008 r.
 4. W ramach zadania położono nakładkę asfaltową.
   
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach.
 1. Wartość zadania: 305 000 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w 50 proc. ze środków Ministerstwa Sportu, 50 proc z budżetu gminy
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach zadania: teren wyrównano, wykonano podbudowę, okrawężnikowano, wykonano drenaż, założono ogrodzenie z piłkochwytami, rozłożono sztuczną trawę, zasypano lekko piaskiem kwarcowym i dostarczono sprzęt sportowy.
   
Budowa oświetlenia przy ul. Strażackiej w Żarkach i przy ul. Leśnej w Jaworzniku.
 1. Wartość zadania: 28 000 zł.
 2. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.
 3. Zadanie zrealizowano w 2008 roku.
 4. W ramach zadania dobudowano linie oświetleniowe przy ul. Strażackiej w Żarkach i ul. Leśnej w Jaworzniku.
   
Zakup nadwozia dla samochodu dla OSP Czatachowa.
 1. Wartość zadania 150 000 zł.
 2. Na zadanie pozyskano dotację z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach w wysokości 70 000 zł, 80 000 zł zapłacono z budżetu gminy.
 3. Zadanie zrealizowano w 2008r.
 4. W ramach zadania dokonano zakupu nadwozia dla samochodu strażackiego.
   
Podświetlenie ruin kościoła św. Stanisława w Żarkach.
 1. Wartość zadania 5 800 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach zadania zamontowano panel solarny, dzięki któremu podświetlono zabytkowy kościółek i zegary słoneczne. Panel solarny zamontowany na słupie, przetwarza energie słoneczną na elektryczną, która zasila diody led. Zegary słoneczne podświetlone są białym światłem, a ruiny kościółka światłem o barwie żółtej. Wykonano podświetlone dwóch wejść do kościółka oraz krawędź murów.
   
Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej w Żarkach.
 1. Wartość zadania: 11 000 zł.
 2. Zadanie zrealizowano z środków własnych.
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. Wyniku realizacji wykonano 12 miejsc parkingowych z kostki brukowej wzdłuż ul. Armii Krajowej.
   
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez kulturalnych w miejscowości Przybynów.”
 1. Wartość zadania 40 000.00zł, dofinansowanie 20 000.00zł, 10 tys. budżet gminy, 10 tys. w formie pracy społecznej
 2. Zadanie sfinansowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. Projekt zakładał uporządkowanie terenu przyszkolnego i wprowadzenie urządzeń zabawowych jak zjeżdżalnie, huśtawki, drewniane ważki, piaskownice, a także zamontowanie ławek i obsadzenie terenu ozdobną roślinnością. Urządzenia posiadają wymagane atesty bezpieczeństwa.
   
Zagospodarowanie centrum wsi Jaroszów – budowa altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 1. Wartość zadania 40 000.00zł, dofinansowanie 20 000.00zł, 10 tys. budżet gminy, 10 tys. w formie pracy społecznej
 2. Zadanie sfinansowane w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. Projekt zakładał uporządkowanie terenu centrum wsi, budowę altany, budowę płotu, zagospodarowanie poprzez wprowadzenie roślin.
   
Nasza świetlica – Akademia Nauki i Przygody w Przybynowie
 1. Wartość zadania 50 000.00zł, dofinansowanie 30 000.00zł, 20 tys. budżet gminy.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach dotacji pozyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach projektu: odnowiono i unowocześniono pomieszczenia w części budynku Szkoły Podstawowej w Przybynowie, z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Świetlica składa się z dwóch sal, których całkowita powierzchnia wynosi 114 m². W ramach remontu wymieniono okna i drzwi, instalację grzewczą, elektryczną, pomalowano ściany, położono płytki, założono instalację komputerową. Z dotacji zakupiono niezbędne sprzęty: stoliki, regały, biurka, sprzęt multimedialny, a także pomoce dydaktyczne jak książki, gry edukacyjne, materiały tematyczne.
   
Przystań na Wysokiej – wzmocnienie świetlicy środowiskowej w Wysokiej Lelowskiej
 1. Wartość zadania 46 034 zł, dofinansowanie 25 000 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach dotacji pozyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach projektu: zorganizowano wycieczki do ZOO, Ojcowa, Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Aquaparku, odbywały się również zajęcia z psychologiem, plastykiem, zajęcia modelarskie. Zakupiono materiały plastyczne, modelarskie, uszyto stroje dla kolędników i kółka tanecznego, zakupiono stół do ping-ponga, pomoce dydaktyczne, dwa namioty plenerowe, drobny sprzęt sportowy.
   
Nasza świetlica w Zawadzie uczy i bawi
 1. Wartość zadania 38 177 zł, dofinansowanie 20 000 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach dotacji pozyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach projektu: zorganizowano wycieczki do Krakowa, Ojcowa, Muzeum Produkcji Zapałek i do kina oraz do Tarnowskich Gór. Zakupiono aparat fotograficzny, sprzęt sportowy, stół do tenisa, materiały do zajęć plastycznych. Zorganizowano dodatkowe zajęcia.
   
Żareckie Jarmarki – wydanie filmowego materiału promującego największe targowisko w regionie częstochowskim szansą rozwoju gospodarczego północnej części województwa śląskiego”.
 1. Wartość zadania 7 000,00zł, wysokość dofinansowania 3 500,00 zł.
 2. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 3. Zadanie zrealizowane do końca czerwca 2008r.
 4. W ramach zadania został wykonany film - dostępny na płycie CD w liczbie 1000 egz. - na temat targowiska miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarczej wizytówki tego miejsca, zawierającego podstawowe wiadomości na temat targu, ofertę dla potencjalnych inwestorów, wiadomości na temat obiektu, praktyczne informacje dla obecnych i nowych klientów.
   
„Kto czyta, nie błądzi – VIII Edycja konkursu czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych”.
 1. Wartość zadania 3 000.00zł, wysokość dofinansowania 1 500.00zł
 2. Zadanie zrealizowane w ramach I edycji otwartego konkursu w dziedzinie edukacji publicznej z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego
 3. Zadanie zrealizowane w pierwszej połowie 2008r.
 4. W ramach zadania zorganizowano konkurs czytelniczy, efektem końcowym był finał, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół województwa śląskiego. Rok 2008r. zaplanowano ósmą edycję imprezy. Sześć edycji miało charakter międzypowiatowy, w ub. roku ogólnopolski, w tym roku organizator zdecydował się na formułę wojewódzkiego konkursu.
   
Znakowanie szlaku turystyczno - kulturowego „Od źródełka do źródełka” w gminie Żarki.”
 1. Wartość zadania 10 000.00zł, wysokość dofinansowania 5 000.00zł
 2. Zadanie zrealizowane w ramach konkursu w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 
 3. Zadanie zrealizowane do końca czerwca
 4. W ramach zadania zostały wykonane tablice informacyjne zawierające opis atrakcji, przy których ustawiona została mapa gminy wraz z zaznaczonymi innymi punktami w ramach szlaku. Powstały również zadaszone drewniane stelaże, do których tablice są przytwierdzone. Zostały zmówione zafoliowane tablice, co uchroni je przed wpływem warunków atmosferycznych. 
  I tak w ramach projektu zostały ustawione tablice przy cudownym źródełku w Leśniowie oraz m.in. przy oryginalnej zachowanej studni żuraw w miejscowości Suliszowice, odrestaurowanej studni w Kotowicach, na wzgórzu Laskowiec w Żarkach, skąd roztacza się fantastyczna panorama na pradolinę Warty i jest to fragment tzw. kuesty jurajskiej, w Zaborzu, gdzie źródło wybija co siedem lat, w Jaroszowie, gdzie zachowała się atrakcyjna studnia, oraz w Żarkach przy źródełku pod Brzozami.
   
Na klepisku – Festiwal Muzyki i Tańca w Żareckich Stodołach
 1. Wartość zadania 20 200.00zł, kwota dofinansowania 18 000.00zł
 2. Zadanie sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie  
 3. Zadanie zrealizowane 2008r.
 4. Festiwal miał na celu upowszechnianie kultury poprzez zorganizowanie festiwalu muzyki i tańca w bardzo oryginalnym miejscu, jakim jest zabytkowy zespół stodół w mieście Żarki. W trzech spichlerzach o tej samej porze zostały zorganizowane różnorodne koncerty muzyczne, które pokazały różnorodność kulturową tego obszaru (muzyka cygańska, muzyka klezmerska, zespół młodzieżowy). Jedna stodoła została zarezerwowana dla jednego koncertu muzycznego, a uczestnik festiwalu sam decydował, jaką ofertę wybierze i swobodnie mógł się przemieszczać z koncertu na koncert.
   
Równamy szanse w gminie Żarki.
 1. Wartość zadania 33 710,00 zł, dofinansowanie 23 300 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach dotacji Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach projektu: zorganizowano dodatkowe zajęcia w szkołach podstawowych w Żarkach, Przybynowie, Zawadzie, Jaworzniku, żareckim przedszkolu. Dokonano zakupu instrumentów, strojów i materiałów plastycznych potrzebnych do zajęć.
   
Wioska internetowa w Jaworzniku – kształcenie na odległość na terenach wiejskich
 1. Wartość zadania: 6 komputerów, wielofunkcyjne urządzenie, drukarka, rzutnik, ekran, szybkie łącze internetowe, instalacja alarmowa, sieciowa i zasilająca, oprogramowanie, biblioteczka multimedialna.
 2. Zadanie zrealizowane z środków EFS. Remont Sali wykonali społecznie strażacy z OSP Jaworznik.
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. W ramach zadania wykonano remont Sali w remizie oraz wyposażono w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Wprowadzenie dwóch sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
 1. Wartość zadania  2 000 zł.
 2. Zadanie sfinansowane w ramach środków własnych. 
 3. Zadanie zrealizowane w 2008r.
 4. Przedstawiciele sołectw Jaroszów i Ostrów wzięli udział w 2-dniowej podróży studyjnej „Doświadczenia odnowy wsi” do województwa opolskiego, w warsztatach  „Planowanie w procesie odnowy wsi” poprzedzonymi wizjami terenowymi moderatorów w poszczególnych sołectwach, których efektem jest wypracowanie sołeckich strategii rozwoju, a tym samym zdecydowanej większości elementów strategicznych wymaganych w Planach Odnowy Miejscowości. Wzięli udział szkoleniu nt. zakładania organizacji pozarządowych.


Inwestycje realizowane wspólnie z innymi podmiotami.

Ciąg pieszo-rowerowy w Wysokiej Lelowskiej
 1. Wartość zadania 612 000 zł, w tym dofinansowanie 260 tys. zł pozyskane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 2. PZD pozyskał w ramach programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonego przez Ministra Infrastruktury z Wojewodą Śląskim. Gmina wydatkowała dodatkowo z miejskiego budżetu 24 000 zł na dokumentację chodnika.
 3. Zadanie zakończone w 2008r.
 4. W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na długości 2km z Wysokiej Lelowskiej do Żarek.
   
Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w ciągu ul. Myszkowskiej w Żarkach
 1. Wartość zadania: 400.000 zł
 2. Zadanie sfinansowane w następujący sposób: 40.000 z budżetu gminy, reszta z dotacji Marszałka Województwa Śląskiego. 
 3. Zadanie zakończone w 2008r.
 4. W trakcie zadania położono nowe chodniki z kostki brukowej, wykonano wjazdy na posesję, dano nowe krawężniki.
   
Budowa chodników  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 przy ul. Moniuszki w Żarkach.
 1. Wartość zadania: 793 000 zł
 2. W 2008 roku wydatkowano 375.000, w 2007 r. wydatkowano  358.000 – z środków Marszałka Województwa Śląskiego, 60.000 ze środków własnych
 3. W trakcie zadania położono nowe chodniki z kostki brukowej, wykonano wjazdy na posesję, dano nowe krawężniki.
 
Zagwarantowane środki z Programu Rozwoju Subregionu Północnego. Zadania będą realizowane w 2009 roku.

Nazwa działania

Nazwa zadania

Wartość inwestycji

Wysokość dofinasowania

Wkład własny

Infrastruktura kultury

Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby domu kultury – etap I

218 971,00 euro

(875 884 zł)

186 125,35 euro

(744 501,40 zł)

32 845,65 euro

(131 382,60 zł)

Gospodarka odpadami

Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach

66250,00 euro

(265 000 zł)

56 312,50 euro

(225 250,00 zł)

9 937,50 euro

(39 750 zł)

Infrastruktura okołoturystyczna

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach.

150 000 euro

(600 000 zł)

127 500 euro

(510 000 zł)

22 500 euro

(90 000 zł)

Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach

44 625,10 euro

(178 500,40 zł)

37 931,33 euro

(151 725,32 zł)

6 693,77 euro

(26 775,08 zł)

Rewitalizacja „małe miasta”

Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta

690 250 euro

(2 761 000 zł)

573 750 euro

(2 295 000 zł)

116 500 euro

(466 000 zł)


Projekt realizowany wspólnie z Powiatem Myszkowskim w ramach partnerstwa.
 
 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

„e-Myszkovia” Rozwój elektronicznych usług

600 771,75 euro

(2 403 087 zł)

501 322,99 euro

(2 005 291,96 zł)

99 448,76 euro

(397 795,04 zł)(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, 7.01.2009)

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.