Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Odznaczeni i nagrodzeni w gminie Żarki.

Odznaczeni i nagrodzeni w gminie Żarki.


Koniec czerwca i początek lipca obfitował w przyznawanie odznak, krzyży i nagród dla osób związanych działalnością i aktywnością z Gminą Żarki.


Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski przyznał Magdalenie Ujmie na podstawie zarządzenia nr 35/2010  z dnia 21 czerwca 2010 r. nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł brutto dla  szczególnie uzdolnionej i wzorowej uczennicy Zespołu Szkół w Żarkach, laureatce olimpiad i konkursów przedmiotowych.


Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie przyznał kombatantom i osobom popularyzującym walkę Polaków na Kresach Wschodnich ‘’Krzyż Czynu Zbrojnego”. Wśród odznaczonych znaleźli się Hieronim Borzęcki, Klemens Podlejski, Roman Hamerla, Józef Morawiec. W imieniu Jozefa Morawca krzyż odebrała wnuczka, gdyż J. Morawiec zmarł pół roku temu.
W dniu 5 lipca w sanktuarium leśniowskim burmistrz Klemens Podlejski przekazał odchodzącemu przeorowi Zbigniewowi Ptakowi odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaka została przyznana przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego na wniosek władz Żarek. Natomiast z rąk Marszałka Województwa Śląskiego przeor Z. Ptak odebrał złotą odznakę honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.  


Zbigniew Ptak od ponad 25 lat jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Paulinów. Od 2004 roku pełnił funkcje przeora Klasztoru przy Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych w Żarkach-Leśniowie. Przy klasztorze mieści się jeden z trzech na świecie pauliński nowicjat, gdzie formowani są przyszli zakonnicy. O. Z. Ptak ceniony jest nie tylko jako kapłan i przełożony zakonników klasztoru, ale też jako kustosz liczącego blisko pięć wieków kompleksu klasztornego i jego promotor zarówno w Polsce jak i zagranicą. Dzięki tej promocji zespół klasztorny w Leśniowie postrzegany jest nie tylko jako obiekt sakralny, ale także atrakcja turystyczna woj. śląskiego. W czasie kadencji przeora Z. Ptaka wydano 19 książek o Sanktuarium Leśniowskim (wśród nich 4 albumy), stworzono dzieło ,,Siedem pieśni Marii’’ – jedno z najpiękniejszych oratoriów. Światowa premiera oratorium leśniowskiego miała miejsce w Kielcach we wrześniu 2007 r., a rak później płyta z nagraniem tego oratorium uzyskała status platynowej płyty. Obecnie prowadzone są rozmowy by oratorium ,,Siedem Pieśni Marii’’ zostało wystawione w Watykanie. Z inspiracji o. Z. Ptaka od 2005 roku w Leśniowie, co roku odbywają się Międzynarodowe Festiwale Muzykujących Rodzin.  W ub. roku uruchomiono produkcję ,,smakołyków leśniowskich’’ m.in.: ciasteczek, chleba, 8 rodzajów czekolad i draży czekoladowych a także cukierków krówek. Wyroby te rozprowadzane w całej Polsce mają promować leśniowskie Sanktuarium, a uzyskany z nich dochód ma być przeznaczony na powstające w Leśniowie Centrum Pomocy Rodzinie z którego jednorazowo będzie mogło korzystać blisko 200 osób  z całej Polski. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest także o. Zbigniew Ptak.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Anna Stodółkiewicz)

13

LIP

2010

1240

razy

czytano