Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Kup kolektor słoneczny z 45 proc. bonifikatą.

Kup kolektor słoneczny z 45 proc. bonifikatą.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał z kilkoma bankami w Polsce umowy uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Gmina Żarki jako jedna z pierwszych w regionie częstochowskim zorganizowała w sierpniu spotkanie odnośnie możliwości uzyskania dofinansowania. Wzięło w nim udział około 60 osób. Obecni uzyskali szczegółowe informacje nt. danych technicznych kolektorów, możliwości montażu i pomocy w zakresie przygotowania wniosku od Roberta Obrączki z firmy Inmar Therm z Częstochowy. Prezes Zofia Jakubczyk, Ewa Szecówka z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie przedstawiły warunki otrzymania kredytu. MBS jest jedną z tych placówek bankowych, które mają możliwość finansowania takich przedsięwzięć we współpracy z narodowym funduszem. Ostatnia prezentacja  Włodzimierza Żaka specjalisty w zakresie środków pomocowych przedstawiła wady i zalety uzyskiwania dofinansowania na inwestycje proekologiczne.
Jak działa program wsparcia? Osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie podłączonym do sieci ciepłowniczej, poprzez banki, NFOŚiGW proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. 
Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów: sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego, zakupu:  kolektora słonecznego, nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montażu zestawu.

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW

1) Należy zgłosić się do banku z wnioskami a. o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej oraz b. o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu.

2) Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.

3) Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.

4) Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji należy przedłożyć w banku.

Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem. Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Informacje przygotowano na podstawie danych ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

13

SIE

2010

1008

razy

czytano