Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

W obronie poczty w Żarkach.

W obronie poczty w Żarkach.

Czy z miasta zniknie urząd pocztowy, a w jego miejsce pojawi się agencja pocztowa? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo, że Poczta Polska ma zamiar likwidacji placówki. Gmina Żarki wraz z innymi protestuje przeciwko ograniczaniu liczby placek pocztowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski podpisał  się wraz z innymi samorządowcami pod pismem protestem w  związku z docierającymi do gmin Przyrów, Niegowa, Konopiska, Mykanów i Żarki informacjami o zamiarze likwidacji placówek pocztowych.

Samorządowcy wskazywali, iż taka reorganizacja budzi obawy ze względu na zakres usług, dostępność, bliskość placówki od miejsca zamieszkania. Do urzędu w połowie grudnia dotarło  pismo informujące, iż urząd pocztowy w Żarkach nie znajduje się w wykazie urzędów kluczowych i w związku z tym w latach 2011-2013 będzie podlegał przekształceniu w agencję pocztową. Zapewniając, iż przekształcenie w agencję nie wpłynie na pogorszenie dostępności społeczności lokalnej do usług pocztowych.

W ostatnim piśmie skierowanym do Poczty Polskiej burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski zwrócił się z prośbą o pozostawienie placówki pocztowej w Żarkach w formie niezmienionej i nie przekształcanie w agencję. Miasto Żarki liczy 4.582 mieszkańców, lecz Urząd Pocztowy obsługuje całą gminę tj. miasto Żarki i 10 sołectw, wobec czego liczba mieszkańców wynosi 8.425 osób. Ze względu na to, że Urząd Pocztowy w Żarkach jest jedynym tego typu urzędem i znajduje się w strategicznym punkcie miasta,  w budynku administracyjnym Urzędu stwarza to dogodne warunki korzystania z usług pocztowych mieszkańcom  całej  gminy.
- Z uzyskanych informacji wynika, że agencje pocztowe nie świadczą niektórych usług – przekonuje burmistrz Klemens Podlejski.

Jakich dokładnie? M.in. obsługi bankowej Banku Pocztowego, czyli braknie możliwości wypłaty z konta, sprawdzania sald, załatwiania kredytów, otwierania rachunków. Klienci Banku Pocztowego pozbawieni zostaną możliwości bezpłatnego pobrania gotówki z konta, gdyż na terenie miasta Żarki znajduje się jedynie bankomat Banku Spółdzielczego. Obecnie Urząd Pocztowy posiada profesjonalne okienko Banku Pocztowego, w którym te usługi świadczone są bezpłatnie. Ponadto brak możliwości odbioru awizowanych przekazów emerytalnych, pieniężnych, co w przypadku ludzi starszych dojazd do najbliższego urzędu w Myszkowie np. po odbiór emerytury jest bardzo istotnym utrudnieniem. Czego jeszcze zabraknie?  Możliwości nadania przesyłek Pocztex, telegramów.

- Nie bez znaczenia jest również fakt, że działalność agencji pocztowych zazwyczaj jest dodatkową działalnością danego kontrahenta. W tej sytuacji jakość świadczonych usług z pewnością nie będzie na tak dobrym poziomie jak obecnie. Tym bardziej, że wydłużony zostanie czas oczekiwania klienta na załatwienie usługi typowo pocztowej, jeśli w danej agencji świadczy się różne usługi nie koniecznie stricte pocztowe – przekonuje burmistrz Klemens Podlejski.

W piśmie, które dotarło na początku stycznia do magistratu z Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Częstochowie. Pocztowcy podtrzymują stanowisko, iż Urząd Pocztowy w Żarkach nie znajduje się w wykazie urzędów kluczowych i w związku z tym w latach 2012-2013 będzie podlegał przekształceniu w agencję pocztową.

Oddział Rejonowy jednocześnie informuje, iż dołoży wszelkich starań aby agencja pocztowa świadczyła jak największą gamę usług pocztowych i na jak najlepszym poziomie. W obecnej chwili trwają prace dotyczące możliwości rozszerzenia usług świadczących w agencjach pocztowych.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

03

STY

2011

953

razy

czytano