Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

VIII Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 25 maj, godz. 9.00

VIII Sesja Rady Miejskiej w Żarkach - 25 maj, godz. 9.00

Zapraszam do wzięcia udziału w VIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach w dniu  25 maja 2011o godz.9.00 w sali narad UMiG Żarki.

Porządek obrad:   

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym oraz  sprawozdanie z realizacji uchwał
5. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa śląskiego
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ Żarki za 2010 r.
8. Interpelacje i wnioski radnych
9. Sprawy różne,bieżące
10. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Żarkach    
                                
Żarki,dnia 18.05.2011r
                           

                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                   
                                     mgr Stanisława Nowak


 

19

MAJ

2011

959

razy

czytano