Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Projekt z zakresu aktywnej integracji zbliża się do finału.

Projekt z zakresu aktywnej integracji zbliża się do finału.

Dziewięć osób ukończyło szkolenie z zakresu kasy fiskalnej, dwie osoby zdecydowały się na kurs przygotowujący do zawodu spawacza, kolejne dwie szkoliły się w specjalizacji kucharskiej, a jedenaście osób zdecydowało się na kurs kosmetyczny.  Wszyscy uczestnicy projektu pojechali razem z rodzinami do Leśnego Parku Niespodzianek do Ustronia.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez ostatnie miesiące są zaangażowani w realizację projektu pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piętnastu bezrobotnych z terenu gminy Żarki spędziło wiele godzin biorąc udział w szkoleniach, aby zmienić swoją sytuację na rynku pracy. - Każdy otrzymał szansę udziału w bezpłatnym szkoleniu.  Jak wykorzysta zdobyte umiejętności czas pokaże, a my dołożyliśmy starań, aby kursy zawodowe uzupełnić dodatkowymi zajęciami wzmacniającymi wiarę we własne siły – dodaje Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.

Dlatego w programie szkoleń znalazły się ponadto: trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych, umiejętnego wyrażania i przyjmowania krytyki, autoprezentacji, warsztaty radzenia sobie ze stresem, zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Ważne były seminaria: z równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym,  „Jak być rodzicem”, „Poznaj swoje prawa”, z profilaktyki uzależnień. Z wielkim zainteresowaniem spotkał się kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczestników projektu i ich rodziny ucieszył bardzo wyjazd do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.

- Naszym celem jest bowiem podniesienie umiejętności zawodowych, ale ważne jest również pokazanie osobom wykluczonym, iż można spędzać przyjemnie czas w gronie rodziny – przekonuje Teresa Kowacka.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, Fot. Agnieszka Pala)

08

LIS

2011

929

razy

czytano