Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Statystyczne Vademecum Samorządowca – sprawdź Gminę Żarki w Internecie.

Statystyczne Vademecum Samorządowca – sprawdź Gminę Żarki w Internecie.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, iż na stronach www.stat.gov.pl/katow w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca udostępniono zaktualizowane portrety gmin, powiatów i województwa. W porównaniu do poprzedniej edycji materiał został uzupełniony o dane za 2010 r. oraz o wkładkę prezentującą  wyniki Powszechnego Spisu Rolnego PSR 2010 na poziomie województw.  Pod tym adresem znajdziemy szczegółowe dane statystyczne nt. gminy Żarki: http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_myszkowski/gmina_zarki.pdf

Materiał informacyjny w formie portretu terytorium (PDF) przygotowano, podobnie jak w roku ubiegłym, dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej; Prezentują potencjał społeczny, demograficzny, kulturalny  i naukowy oraz uwarunkowania środowiska naturalnego. Jednolity zestaw informacji umożliwia porównanie jednostek tego samego szczebla.

Niezależnie, Vademecum zawiera również dane teleadresowe, umożliwiające bezpośredni kontakt z: Urzędem Statystycznym, Informatorium oraz Śląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych; Portrety terytorium są również dostępne wprost na portalu informacyjnym GUS  http://www.stat.gov.pl w zakładce Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) http://www.stat.gov.pl/gus/11191_PLK_HTML.htm

Więcej szczegółowych danych w wybranych przedziałach czasowych  można uzyskać w ogólnodostępnych bazach danych:

Banku Danych Lokalnych   http://www.stat.gov.pl/bdl
Systematycznie uzupełniany i aktualizowany zbiór informacji o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i stanie środowiska. Opisuje kraj, województwa, powiaty oraz gminy, a także regiony i podregiony stanowiące szczeble Nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS). Zapewnia użytkownikowi stały dostęp do aktualnych informacji statystycznych. Umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych i porównań w dowolnych układach regionalnych i lokalnych (także hipotetycznych – według indywidualnych potrzeb). Dostępny w wersji polskiej i angielskiej. W banku dostępny jest również moduł zawierający podstawowe informacje o miejscowościach statystycznych Bank Danych Lokalnych - zakładka Vademecum Samorządowca - moduł miejscowości.

Bazie Demografia  http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/
Baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce. Stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji. Umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.
 
Informacja ze Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych.
 

06

LUT

2012

1179

razy

czytano