Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Bezpłatne szkolenia - spotkanie organizacyjne

Bezpłatne szkolenia - spotkanie organizacyjne

W dniu 9 marca (piątek) o godzinie 11:00 w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Żarkach, ul. Moniuszki 2,  odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie bezpłatnych szkoleń w związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Agroturystyka Twoją Przyszłością". Zachęcamy mieszkańców – ale tylko ubezpieczonymi w KRUS - z terenu gminy Żarki zainteresowanych osobistym rozwojem w zakresie języków obcych, obsługi komputera, szkoleń związanych z agroturystyką i prawem jazdy kategorii C do udziału w proponowanych szkoleniach. Dodatkowo każdy uczestnik objęty zostanie indywidualnym doradztwem zawodowym, pomocą w określeniu celów zawodowych pozwalającą uczestnikom na aktywne zachowania na rynku pracy, budowanie drogi zawodowej poza rolnictwem. 


Projekt "Agroturystyka Twoją Przyszłością" skierowany jest do 100 osób:
    posiadających status rolnika lub domownika (rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), 
    zamieszkujących w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, 
    wykonujących działalność rolniczą, lecz zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 
  z własnej inicjatywy zainteresowanych udziałem w projekcie i zatrudnieniem w sferze pozarolniczej. 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia w zakresie:
    szkolenia językowe - język angielski lub niemiecki wraz z międzynarodowym egzaminem 
    szkolenia komputerowe ECDL 
    gastronomia i hotelarstwo 
    księgowość małej firmy 
    agroturystyka 
    kurs dla kandydatek na pokojowe w obiektach hotelarskich 
    szkolenie kwaterodawców z elementami hotelarstwa 
    kurs "prawo jazdy kategorii C"

Szczegóły na temat projektu www.deutsch.com.pl

(przygotowała: Justyna Hajduśkiewicz) 

07

MAR

2012

977

razy

czytano