Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji? – projekt współpracy.

Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji? – projekt współpracy.

Cztery partnerskie grupy przystąpiły do realizacji projektu współpracy “Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji?” (EKOLC) w ramach działania 4.21 “Wdrażanie Projektów Współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Projekt współpracy jest realizowany od 1 marca 2012r. do 31 grudnia 2012, obejmuje obszar 27 gmin. Wdrażają go Stowarzyszenie “Partnerstwo Północnej Jury” we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: “Bractwo Kuźnic”, “Perła Jury”, Stowarzyszenie “Razem na Wyżyny”.
 
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”  we współpracy z 3 partnerami tj. Lokalnymi Grupami Działania (LGD): „Bractwo Kuźnic”, „Perła Jury”, Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” realizuje wspólny projekt współpracy pod nazwą „Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji?” (EKOLC) w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu  współpracy jest podniesienie poziomu wiedzy o środowisku przyrodniczym i jego ochronie oraz kulturze i etyce ekologicznej wśród lokalnej społeczności obszaru objętego projektem współpracy w okresie realizacji projektu.

Projekt współpracy będzie realizowany począwszy od 1 marca do 31 grudnia 2012r., obejmie swoim zasięgiem 27 gmin. Są to gminy o charakterze turystycznym, dlatego wymagają szczególnych zadań, mających na celu ochronę ich walorów przyrodniczych, by były atrakcyjne dla potencjalnych turystów a także by stanowiły bezpieczne miejsce życia dla ich mieszkańców. Projekt współpracy będzie realizowany w oparciu o budżet   w wysokości 210 565,00 zł.  

Każdy z partnerów projektu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie poszczególnych zadań składających się na całość projektu. W ramach wspólnego projektu współpracy przewidujemy m.in. promocję projektu poprzez opracowanie i dystrybucję plakatu, przeprowadzenie 129 widowisk teatralnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie objętym projektem współpracy, przeprowadzenie konkursu plastycznego „Ziemia- mój dom”  wśród przedszkolaków, wydanie kalendarza ekologicznego z najlepszymi pracami dzieci. Każde przedszkole otrzyma bezpłatnie gadżety ekologiczne w postaci: malowanek, kredek i papieru rysunkowego. Planujemy również przeprowadzenie akcji „Zgnieć- śmieć” poprzez rozdystrybuowanie zgniatarek do butelek plastikowych typu PET na obszarze projektu współpracy oraz przeprowadzenie konferencji podsumowującej.

Wszystkie informacje, aktualności, przebieg realizacji projektu współpracy będzie można znaleźć na stronach partnerów projektu Lokalnych Grup Działania: „Bractwo Kuźnic”-  www.bractwokuznic.pl „Partnerstwo Północnej Jury” www.jura-ppj.pl, „Perła Jury” www.perlajury.pl , „Razem na Wyżyny” www.razemnawyzyny.pl. 

(przygotowała: Aleksandra Stachura Specjalista ds. Projektów, Informacji i Współpracy Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury”)

05

MAR

2012

972

razy

czytano