Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wysoko ocenione wnioski z Gminy Żarki w Partnerstwie Północnej Jury.

Wysoko ocenione wnioski z Gminy Żarki w Partnerstwie Północnej Jury.

Pieniądze na termomodernizację remizy w Kotowicach, na remont świetlicy w remizie w OSP w Żarkach oraz środki na doposażenie budynku przy basenie miejskim w Żarkach. Te projekty z Gminy Żarki zostały wybrane do dofinansowania przez Radę Programową Partnerstwa Północnej Jury.

W dniach 10 i 11 kwietnia 2012r. odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady, która  oceniła 42 wnioski złożone w ramach działań: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi. Zainteresowanie czterema konkursami ze strony instytucji, gmin, stowarzyszeń, rolników i przedsiębiorców było bardzo duże. 

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się następujące zadania z gminy Żarki.  Wśród małych projektów zadanie pt. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP w  Żarkach”, kwota dofinansowania 25 tys. zł, wartość zadania - 98 116,41 zł. Wniosek złożyło OSP w Żarkach. Drugi projekt nosi tytuł „Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego na terenie rekreacyjnym w Żarkach”, wartość dofinansowania - 11 970,00, wartość projektu - 22 859,81 zł, wniosek złożyła Gmina Żarki. 

W działaniu Odnowa i Rozwój Wsi dofinansowanie uzyska „Termomodernizacja budynku OSP w Kotowicach”, wartość dofinansowania 163 200,00, wartość zadania: 619 382,25. W ramach zadania zostanie kompleksowo ocieplony budynek, wymienione będą okna i drzwi, instalacja co. Zostanie uruchomiona kotłownia oraz zostanie wykonany remont pomieszczeń wewnętrznych.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

16

KWI

2012

1187

razy

czytano