Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe boisko sportowe w Żarkach.

Nowe boisko sportowe w Żarkach.

W kwietniu Gmina Żarki złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu w Warszawie na dofinansowanie budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią, po kilku miesiącach została przekazana do żareckiego magistratu decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Dzięki środkom  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2008 roku na terenie przyległym do wielofunkcyjnej sali rekreacyjno - sportowej w Żarkach przy ul. Ofiar Katynia, zostanie wybudowane  wielofunkcyjne boisko (piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna) o wym. 24,00m x 44,00m Wokół boiska projektowany jest pas (1,00m) ze żwiru płukanego, drobnoziarnistego. Projekt przewiduje również zamontowanie piłkochwytów w wys. 4m.
W projekcie przewidziany jest drenaż terenu, nawierzchnia boiska zaprojektowana jest jako trawa syntetyczna z podbudową z kruszywa kamiennego.
Z ogólnodostępnego obiektu korzystać będzie głównie młodzież gimnazjalna, a także grupy sportowe, obiekt przeznaczone będzie do organizowania zawodów i rozgrywek sportowych.
Boisko będzie pierwszym tego typu obiektem w Gminie Żarki. Powstaje na terenach przeznaczonych do rewitalizacji – w sąsiedztwie modernizowanego targowiska miejskiego, oraz budynku poprzemysłowego (dawny młyn) przy projektowanym gimnazjum gminnym.
Całkowity koszt projektu to kwota 400 000,00 zł, z tego 50% dofinansowania. Gmina
z środków własnych wyłoży 200 000,00 zł. Udział Gminy może być pokryty poprzez wykonanie części prac sposobem gospodarczym. Planowane zakończenie realizacji projektu to maj 2008 roku.


(przygotowała: Agnieszka Skorek)

16

PAŹ

2007

1565

razy

czytano