Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sposób na Sukces - konkurs dla firm!

Sposób na Sukces - konkurs dla firm!

Ruszyła XIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "SPOSÓB NA SUKCES" - najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, w tym:  przedsiębiorców, spółki prawa handlowego,  jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe; organizacje społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe.


Cele konkursu :

- promocja rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców,

- aktywizacja gospodarcza mieszkańców wsi,

- upowszechnianie informacji o wyróżnionych przedsięwzięciach gospodarczych,

- upowszechnianie wiedzy o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych,

- wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu,

- promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach inicjatywy Leader,

- promocja przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.


Organizatorzy :

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z : Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia i Doradztwo, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub, Stowarzyszeniem Sposób na Sukces, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 15 października 2012 roku.

Zgłoszenia należy przesłać w 5 egzemplarzach na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów
Konkurs Sposób na Sukces

Szczegółowych informacje:
http://www.cdr.gov.pl/
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;
tel. 22/ 729 66 34
do 38 wew. 116, 140, 145;
faks: 22/ 729 72 91; 
e-mail: a.woszczek@cdr.gov.pl; i.studniarek@cdr.gov.pl

Karta zgłoszeń i regulamin do pobrania w załączniku.

03

WRZ

2012

1086

razy

czytano