Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Zakończone szkolenia zawodowe w ramach unijnego projektu.

Zakończone szkolenia zawodowe w ramach unijnego projektu.

Magazynier i operator wózków jezdniowych w jednym, opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, technolog robót wykończeniowych, czy kucharz małej gastronomii – to zawodowe kierunki, jakie wybrali uczestnicy szkolenia z zakresu aktywnej integracji.

Dwunastu uczestników unijnego projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zakończyło już szkolenia zawodowe. Pięć osób przeszkoliło się z zakresu kucharza małej gastronomii z elementami florystyki. Na przyuczenie do zawodu technologa robót wykończeniowych zdecydowały się trzy osoby. Obsługę komputera wybrały również trzy osoby. Po jednej osobie poszło  na kurs dla opiekunek osób starszych, niepełnosprawnych oraz kurs magazyniera w pakiecie z operatorem wózków jezdniowych. Cała dwunastka została przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 

Ośrodek pomocy społecznej w Żarkach krok po kroku realizuje projekt pt. "Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy  Żarki" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu biorą udział osoby bezrobotne korzystających z pomocy społecznej.

- W ramach naszego projektu kładziemy mocny nacisk na szkolenia zawodowe. To już piąta edycja szkoleń finansowana ze środków unijnych. Przy każdym projekcie to uczestnicy projektu decydują, w jakim zakresie chcą się szkolić i jaki fach dla siebie wybierają w konsultacji z doradcą zawodowym – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach.
 

 Z dofinansowań unijnych ośrodek pomocy w Żarkach korzysta od pięciu lat. W gminie Żarki odsetek osób bez pracy jest wysoki. W powiecie myszkowskim stopa bezrobocia jest największa w województwie śląskim.  - Nie można nie podejmować wysiłków i nie strać się o środki unijne dla potrzebujących wsparcia. Tym bardziej, iż do dyspozycji są eurofundusze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – mówi Teresa Kowacka, kierownik MGOPS w Żarkach.
 

W każdej edycji projektu łączone są elementy z zakresu aktywnej integracji polegające m.in. na możliwości łączenia osoby bezrobotnej z rynkiem pracy poprzez możliwości zdobycia pracy lub szkolenia zawodowe, wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia, a także lepszy dostęp do usług mogących wyeliminować pewne przeszkody napotykane przez niektóre osoby i rodziny w miarę włączania się w główny nurt społeczeństwa, a przez to wspierających ich powrót do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie w celu wyeliminowania niedostatków edukacyjnych, a także poprzez rehabilitację psychologiczną i społeczną).

Wartość projektu realizowanego w Gminie Żarki na lata 2012-2013 wynosi 256 164 zł, w tym mieści się kwota 33 301,32 zł wkładu własnego z budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot: Agnieszka Pala-Czyż)
 

25

PAŹ

2012

1208

razy

czytano