Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowa drewniana studnia, oraz plac zabaw w Kotowicach powstał dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Śląskiego.

Nowa drewniana studnia, oraz plac zabaw w Kotowicach powstał dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Śląskiego.

Powstała studnia z kamienną obudową i drewnianą oprawą oraz plac zabaw dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięcie Odnowy Wsi II edycja. Konkurs kierowany był wyłącznie do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wiejskie, w miejscowościach gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 5000 osób.
Kotowice to jedno z dwóch sołectw w gminie Żarki, które uczestniczy w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Projekt polegał na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej pod plac zabaw dla dzieci oraz konserwacja i ochrona Starej Studni jako dziedzictwa kulturowego sołectwa.
Plac zabaw wyposażony została w nowe urządzenia zabawowe m.in. zjeżdżalnie, karuzele tarczową, ważkę na sprężynie, huśtawkę podwójną, koniczynkę, huśtawkę ważkę, tablice do rysowania. Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Śląskiego.
W realizację projektu włączyli się mieszkańcy wsi, którzy usunęli drzewa oraz zbędne ogrodzenie, nawieźli ziemię, uporządkowali gruz, zdemontowali budynek, w którym znajdowała się stara studnia. Studnia została wyłożona kamieniem jurajskim, oprawiona drewnianą konstrukcją, położony został na niej gont, zabezpieczona została kratą przed bezpośrednim dostępem dla dzieci.

Teren, na którym znajduje się plac zabaw jak również Stara Studnia, przylega do budynku dawnej szkoły. Obecnie mieści się tu filia biblioteki publicznej, świetlica wiejska, oddział przedszkolny dla sześciolatków oraz oddział przedszkolny dla dzieci młodszych organizowany przez stowarzyszenie Elementarz.
Dzieci korzystać będą z tego miejsca zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i po zajęciach przedszkolnych.

Studnia udostępniona będzie turystom odwiedzającym malownicze miejscowości na Jurze jako miejscową ciekawostkę, gdzie pierwotnie znajdowało się ujęcie wody osady Kotowice

Poprzez realizację zadania miejscowość stanie się atrakcyjniejsza dla turystów.


(Przygotowała: Anna Stodółkiewicz, fot. Anna Stodółkiewicz)

19

LIS

2007

1405

razy

czytano